hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze chovatelského kolegia ze dne 18.3.07

Přítomni: ing.Horáková, K.Burešová, ing.Cvrčková, J.Hrbková, J.Amlerová, p.Štěcha, p.Machálková, J.Smahová, E.Hrušková

1) Kontroly vrhů - pokud se u štěněte ve vrhu vyskytne hrubá vada, existuje možnost vystavení PP s přetiskem NESTANDARTNÍ ŠTĚNĚ. Poradce chovu toto zjištění napíše do protokolu o přejímce vrhu a přihlášku s písemným souhlasem chovatele s tímto opatřením zašle HPCH. (dlouhá srst, velká bílá skvrna, chybějící řezáky, fontanela)

2) Současná bonitační karta není vyhovující, proto byl rozdán návrh nové BK PCH, připomínky předložit HPCH do 31.3.07

3) Vznesen návrh k jednání výboru,aby jedinci červené barvy byli vedeni zvlášť řízeným chovem.

4) Vznesen návrh k jednání výboru o doplnění standardu o dlouhosrstého PK. Hlasováno – pro 4, proti 3, zdržel hlasování 1člen .

5) Paní Kopečková je ochotna seznámit s prací s genealogem.

6) Kopírku převezme p.Hrbková pro zpravodaj.

7) Klubové materiály zůstanou u p.Kopečkové, s tím, že je bude archivovat a doplňovat. Materiály PCH budou zasílat HPCH a ona je bude předávat p.Kopečkové.

8) Bonitační protokoly bude do zpravodaje předávat bonitační referent.

9) Krycí listy a přihlášky s razítkem a podpisem budou PCH zasílat na plemenou knihu.

10) I.Grethner přijede v březnu 2007 do ČR krýt. Fena bude před krytím zbonitována u veterinárního lékaře.

11) Výbor vznese žádost na ČMKU o vyjímku čipování PK. Chov.kolegium se usneslo, že zatím nebudeme přistupovat k plošnému čipování, je nutno tetovat.

Zapsala Eva Hrušková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik