hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z výborové schůze KPPPK konané dne 22.2.2007 na ČMKU

Přítomni dle prezenční listiny: MVDr Ohlídal, p.Hrbková, p. Bc Janková, p.Hrušková, p.Horáková
Omluveny: sl. Burešová, p.Beranová
K jednání přizvána p.Amlerová, která t.č. vede agendu pokladny a přihlášek

1) p.Beranová sdělila, že svojí funkci jednatelky bude vykonávat v plném rozsahu. S p.Amlerovou dohodne spolupráci v oblasti činnosti pokladní (potvrzeno při tel.jednání 22.2.2007)

2) podle informací p.Amlerové je zaplaceno k datu 1.2.2007 pouze 26 čl.příspěvků. K 1.2.2007 bylo na účtu KPPPK 18.990,- , v pokladně je částka 6.000,- Kč. Všem neplatičům budou zaslány složenky na úhradu čl.příspěvků na rok 2007 jakož i na rok 2006 (asi 40 členů). Do zpravodaje č.3/2007 budou přiloženy složenky na úhradu čl.příspěvků na rok 2008 !!! Zodpovídá p.Hrbková.

3) zajištění bonitace KPPPK, která se bud ekonat dne 18.3.2007 (neděle) v Praze 4 – Bráníku na cvičišti KK Bráník:
     - místo konání zajistila p.Hrbková
     - povolení od Ob.úřadu pro Prahu 4 – Bráník včetně veterinárního dozoru zajistí výstavní referent p.Hrušková (potvrzeno), veterinární dozor domluven s MVDr Macků
     - bonitaci povede mezinárodní rozhodčí ing.Košťálová (potvrzeno osobně 22.2.07)
     - fotodokumentaci bonitovaných jedinců zajistí sl.Burešová

4) HPCH ing.Horáková sdělila, že domluvila s p.Kopečkovou pokračování v genealogu. Genealog bude využíván centrálně pro všechny státy, kde se krysařík chová. HPCH požádá p.Štechu o předání chovatelské dokumentace a klubových materiálů od p.Kopečkové na bonitaci 18.3.2007. HPCH informovala o zájmu švédských chovatelů získat informace o provádění bonitace PK tak, aby tyto zkušenosti mohli uplatnit ve Švédsku. Výbor klubu se staví k této iniciativě vstřícně.

5) Předseda klubu zjistí v jakém stavu jsou překlady standardu PK a podá informaci.

6) Zpravodaj PK 1/2007 zveřejní dopis švédského klubu PK (PKGS), který informuje o založení a činnosti jejich klubu.

7) Pro styk se zahraničím jsou určeny za výbor tyto osoby: Bc Helena Janková, ing. Zuzana Horáková a Jana Hrbková. Vzájemně si tyto kontaktní osoby upraví tok získaných informací.

8) Uzávěrka zpravodaje KPPPK 2/2007 je 15.6.2007, 3/2007 15.11.2007

9) P.Jana Hrbková navrhne ocenění dlouholetých chovatelů PK při příležitosti 25. výročí začátku regenerace plemene PK.

10) Program klubové výstavy 9.6.2007 v Milovicích (memoriál ing.Jana Findejse) bude upřesněn ve zpravodaji KPPPK 1/2007. bude současně přiložena přihláška na klubovou výstavu 16.6.2007 v Kunraticích a speciální výstavu 11.8.2007 v Kladně. Zajistí p. Hrušková a p.Bc Janková.

Další výborová schůze KPPPK bude svolána předsedou klubu telefonicky.


Zapsal MVDr Ohlídal, Přepis Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik