hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru KPPPK ze dne 9.6.2007 v Milovicích

Přítomny dle prezenční listiny: Helena Janková, ing.Zuzana Horáková, Eva Hrušková, Jana Hrbková, Kateřina Beranová
Za RK: Zuzana Šírová, Blanka Piewaková
Omluven: MVDr Ohlídal

1) do 31.7.2007 bude provedena kontrola pokladny a agendy u paní Jany Amlerové a následně bude agenda jednatele předána p.Beranové.

2) kontaktní osobou za klub je určena paní Helena Janková, Beranová oznámí změnu na ČMKU.

3) vzhledem k nepřítomnosti rozhodčího exteriéru na bonitaci, bude bonitaci posuzovat bonitační komise ve složení: pp. ing.Horáková, Hrbková, Hrušková, Štěcha, Machálková, budou se dle potřeby měnit, tak aby si nemohli bonitovat vlastní jedince či odchovy

4) byl podán podnět k RK k projednání stížnosti na paní Jarmilu Smahovou, která vystavila KL na 9 letou fenu, provedla následně kontrolu vrhu a zápis o ní neodevzdala HPCH. Dále chybí zápisy kontrol vrhů u jejích odchovů. Výbor rozhodl, že do vyřešení celého případu bude paní Smahové pozastavena činnost poradce chovu, zastupují dle spádové oblasti pp.ing.Cvrčková, Hrbková, Amlerová. Zároveň byl podán podnět k projednání stížnosti na paní Janu Hrbkovou pro nedodržení průběhu kontroly vrhů u pí.Smahové.

5) první bonitaci ve Švédsku provedou ppp. ing.Košťálová, ing.Horáková a Hrbková.

6) CD s genealogem pro Švédský klub bude provedeno až po vytvoření nové databáze.

7) Výbor rozhodl poslat členům, kteří neuhradili členský příspěvek na rok 2007 dopis, aby tak učinili nejpozději do 30.6.2007, v opačném případě jim bude automaticky ukončeno členství v klubu.

8) Výbor rozhodl, že členové kteří uhradili členský příspěvek po datu splatnosti bez navýšení, nebudou nijak penalizováni vzhledem k tomu že byly pozdě poslány složenky.

9) Kontroly plateb u chovatelů, PCH musí provádět důsledně kontroly plateb.

10) HPCH upozorňuje výbor na změnu koloběhu chovatelských dokladů, všechny doklady od OPCH půjdou nejpozději do 9 ti týdnů věku štěňat k HPCH a ten je po kontrole zašle na plemennou knihu.

11) Byla projednána otázka webových stránek, webmasterovi byl určený poplatek 400,- Kč měsíčně převeden na účet až 5.6.2007, přestože byla pokladní pí Amlerová žádána mnohokráte, aby tak učinila hned!!! Webmaster je velmi časově vytížený nečlen klubu, bylo tedy rozhodnuto, že po dohodě se sl.Burešovou o změně webmastera, zájem projevila ing.Piprová, je třeba dořešit otázku autorských práv pana Šedivého a technické detaily. Po vyřešení těchto záležitostí by měl být klubový web aktualizován nejméně 1x týdně, každý člen výboru si odpovídá z titulu své funkce za podklady pro web, vše ostatní podléhá domluvě se sl.Burešovou.

12) na webových stránkách bude uveřejněna náplň funkcí jednotlivých členů výboru, bude zpracována a projednána na příští schůzi.

13) Byla vedena diskuze o uzavření registru, bylo výborem rozhodnuto že registr zatím uzavřen nebude, ale budou striktně dodržovány podmínky pro přijetí !!!

14) Seznam členů s adresami je možno používat pouze mezi členy výboru a nesmí být poskytnut dalším osobám.

15) Uveřejnění genealogu v jednoduché verzi na webových stránkách – bylo schváleno, ing.Horáková a pí.Janková zjistí možnosti nového programu – termín do 30.6.07

16) Podán podnět k RK k projednání členství v klubu chovatele, který chová pod UCI.

17) Zpravodaj bude zasílán pouze členům, kteří mají uhrazeny členské příspěvky.

18) Pí. Janková nechá vyhotovit malé a velké kulaté razítko klubu a logo klubu.

Příští schůze výboru je 11.8.2007 v Kladně, pozvánky NEBOUDOU zasílány!!


Zapsala @ 11.6.2007 Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik