hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z výborové schůze ze dne 9.9.2012 v Praze

Začátek schůze 11:00
Přítomny: ing. Horáková, p.Vicherková, p. Machálková, p. Beranová, omluveny: ing. Krčková, ing. Bőhmová.
Bc. Janková se dostavila ve 12:00 hodin


1) Kontrola zápisu z minulé schůze

Ad 1) Na doporučeně zaslaný dopis sl.Janková nereagovala – osobně podala vysvětlení proč – dopis neobdržela, oznámila požadavek na Českou poštu o prověření.
Ad 2) Propozice na SV Hostoun byly upraveny dle požadavků Výstavního řádu ČMKU.
Ad 3) Termín klubové výstavy Radotín byl nahlášen na ČMKU – 24.3.2013
Ad 4) EDS 2014- proběhla změna rozhodčích
24.10.2014 – speciální výstava – Andraš Polgar
25.10.2014 – EDS – Olga Dolejšová
26.10.2014 – NV – Petr Řehánek
Z.Machálková zajistila prostor pro pořádání SV – podrobnosti doladí s
Beranovou a podá info výboru.
Ad 5) WKS – 25.10.2012 Neusen – Beranová a ing. Horáková dojednají podrobnosti s p. Markétou Cramer a Kati Homman.
Ad 7) revize klubových směrnic – trvá
Ad 13) vedena diskuze ohledně moderovaného fóra na klubovém webu. Oficiální stanoviska výboru KPPPK nebudou ani nadále vedena na sociálních sítích.
Ad 19) ing. Horáková dořeší s ČMKU.

2) Machálková - zpracované výsledky bonitace Hostouň jsou odeslány ing.Bőhmové ke zveřejnění na webu. ing. Horáková předá foto z Norské bonitace

3) Vicherková – žádá o podklady pro Zpravodaj ve formátu A5 a ve Wordu! Výsledky klubových akcí, zápisy z výboru a CHK, miminka, články, fotky výbor rozhodl o zveřejnění článku o standardu, uzávěrka je 30.9.2012

4) Byla nalezena formální chyba v jednacím řádu – text odporuje sám sobě! Dle rozhodnutí ČS bodu 14 bude tento text upraven do správné podoby. Zastoupení (plnou mocí) není možné. Jeden přítomný člen má možnost hlasování za jednoho nepřítomného člena.

5) Věci, zpracované a přeposlané RK na vědomí Výboru KPPPK budou zveřejněny na klubovém webu v chronologickém sledu. Rubriku vytvoří M. Böhmová

6) HPCH – připraví a doplní znění směrnic, aby neodporovaly znění našich sválených řádů a řádů ČMKU, chov.řád a na to navazující směrnice, případně vytvoří nové směrnice, které vyplynou z potřeb

7) HPCH seznámila výbor: Chovatelský klub PK z USA vznesl prostřednictvím předsedy dotaz na původy jedinců,zakoupených v průběhu několika minulých let americkými chovateli. Z valné většiny se podle dokumentů nejednalo o psy s PP a jména exportérů jsou jmény obecně známých vývozců psů bez PP. Ze jmen chovatelů KPPPK bylo uvedeno jméno paní Aleny Křivánkové. Ta byla vyzvána HPCH k vyjádření, z kterého vyplývá, že nemá s daným vrhem nic společného, jedná se zřejmě o zneužití jména chovatelky zprostředkovatelem prodeje do USA.

8) Dánští a Švýcarští chovatelé mají možnost zapisovat a vystavovat v domovských zemích. V Dánsku od 1.1.2013 HPCH seznamuje s možností uvolnění ch.st. PK-DK pro potřeby zahraničních chovatelů, kteří stále ještě musí zapisovat na CZ plemenné knize. Jendá se například o Japonsko, Belgii a Nizozemí. Možnost projedná s vlastníkem ch.st.- Dánským klubem.

9) Žádost švýcarské chovatelky p. Irene Grether – Jedná se o fenu do registru Mailea – chovatelka opakovaně žádá o přijetí do registru. V doporučeném dopisu uvádí důvody pro přijetí. Výbor projednal návrh HPCH, aby fena byla ve spoluvlastnictví s důvěryhodným českým chovatelem a byla povolena na základě této žádosti a spoluvlastnictví výjimka s uskutečněním jednoho vrhu – Fena by zůstala registrem použitým v CZ chovu. Výbor návrh postupí CHK k vyjádření.

10) Keiko Kumimoto splnila závěrečnou zkoušku a je bonitační referent pro Japonsko. Výbor schválil možnost splnění podmínek bonitačního referenta pro Line Krestensen. Pro Norsko Anne Nystrom – té chybí poslední hospitace. Závěrečnou zkoušku musí splnit Kati Homann, Galina Nekipelova..... Nedodělané hospitace má Ludmila Muschietti. Bonitační referent pro danou zemi zodpovídá za zdárný průběh bonitace, za správně vyplněné bonitační karty. V žádném případě mu nepřísluší posuzování exteriéru. Při bonitaci musí být členem bonitační komise rozhodčí exteriéru s aprobací pro PK a zástupce klubu.

11) HPCH a předseda podávají návrh do CHK: dobrovolný test identity a nejpozději od 1.1.2014 povinné testy identity předložené při bonitacích u uchovňovaných jedinců. Je nutné dořešit technickou stránku těchto testů – dořeší HPCH a předseda klubu. Návrh po projednání CHK bude předložen členské schůzi k jednání.

12) Platby členských příspěvků: návrh na snížení na 400,- a 100,- od roku 2014. Zdůvodnění: zvýšení není nutné, pouze zvyšuje náklady nespadající přímo na chovatelské aktivity členů..

13) Zjistit přesné možnosti zlepšení ekonomické situace i klubu - možnost prodeje reklamních předmětů

14) Kalendář pražský krysařík vydaný firmou ACAN je spíše poškozením než propagací plemene, někteří jedinci na fotkách nejsu typičtí představitelé plemene a mnohdy jsou vyfoceni ve vyloženě nevhodně zvolených pozicích zvýrazňujících nedostatky jedince místo opaku.

15) p. Vicherková vstoupí do jednání s tiskárnou ohledně možnosti tisku nástěnných kalendářů, pokud bude cena přijatelná, budou vybrány fotografie, které budou reprezentovat plemeno zcela standardními jedinci. Výběr provede na základě předběžného výběru HPCH, schválí výbor klubu.

16) Propagační materiály na EDS Bukurešť domluví s předsedou ČMKU p. Beranová

17) RK se vyjádřila ke stížnosti kterou podala ing. Horáková na Mgr. Špundovou s tím, že ing. Horákové dala za pravdu. Znění bude spolu s ostatními RK projednávanými causami zveřejněno na klubovém webu.

18) Beranová seznámila výbor s tím, že podala stížnost k KRK na Mgr. Špundovou pro poškozování dobrého jména klubu.

19) Beranová oznámila výboru, že podala stížnost na Bc. Jankovou pro porušení výstavního řádu v několika bodech při SV Hostouň.

20) Proběhla diskuze o bonitacích při výstavě... bonitace se nebudou pořádat při klubových výstavách ve stejný den jako výstava!

21) Smlouva s nečleny klubu je vytvořena, bude uzavírána na každý vrh, jménem klubu jí uzavírá HPCH, smlouva v originále bude archivována u HPCH.

22) Na klubovém webu je nutno umístit viditelně odkazy na klubové výstavy, tak aby byly stále viditelné a neposouvaly se v novinkách!

23) Bc. Janková se vzdává příspěvku na CD ze Světové výstavy pro nemožnost rozdělení vlastnických práv.

24) Bc. Janková předala k vyřízení HPCH dopis z Ruska. HPCH seznámila výbor s tím, že stejný mail a korespondenci s pisatelkou již vedla při uzavření DTB (duben-květen 2012) a probrala při osobním jednání s ruskou chovatelkou .

25) Kontakt s Bc. Jankovou je možný pouze poštou, nemá možnost stálého internetového připojení. Z.Machálková navrhla možnost spojit se v případě nutnosti na mailu po avizované sms zprávě na mobil Bc.Jankové.

Příští výbor bude 21.10.2012 v Brně po bonitaci.

Tento zápis bude v konceptu zaslán k vyjádření ing. Krčkové a ing. Bőhmové.
Splněno, zapracovány připomínky .


Zapsala @ Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik