hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Barva Fawn neboli v překladu Lila či Isabela - ředěná barva

Terminologie je v oblasti popisu barev psů velmi nejednotná. Mnohdy se pro tutéž barvu u různých plemen používají odlišné výrazy a to situaci dále komplikuje. V originále se tato barva (ředěná hnědá) nazývá fawn. Např. u dobrmanů se ředěná hnědá nazývá isabela, u borderkolií je to lila, u kelpií plavá. Mylně se někdy chovatelé domnívají, že jde o dvě různé barvy, ale lila a isabela je pouze jiný název pro totéž. My pro tento článek budeme nadále používat název lila s pálením.

Ilustrační foto vrhu dobrmanů ve všech 4 barvách s pálením

Uveďme si zde ve zkratce kousek genetiky. Genetický kód psa (pro linii černá s pálením) může vypadat zhruba takto: "AtAt Bb Dd Ee". B, D a E jsou základní geny působící na barvu psa v založení černá s pálením. "At" je alela umožňující dvojí zbarvení tak, že je většina těla "tmavá" a na určitých přesně vyhraněných místech je barva žlutá/červená tzv. pálení, "d" je alela pro recesivní modrou barvu, "b" je alela pro recesivní hnědou barvu, "e" je alela pro omezení vzniku tmavého pigmentu v srsti a v homozygotní formě "ee" mění základní barvu na žlutou. Uvažujeme tedy základní černou barvu s pálením, hnědou barvu s pálením a jejich zreděné varianty.

Ředěná barva vzniká tak, že na základní barvu působí geny "dd" nazývané v originále dilution (ředění). Pokud ředíme barvu černou s pálením (BB nebo Bb) vznikne pes modrý s pálením (BBdd nebo Bbdd). Pokud ředíme barvu hnědou s pálením (bb) je pes lila s pálením (bbdd).

U pražského krysaříka se tato barva vyskytla již 2x. Prvním případem je Hynek Ranní svit. Jeho rodiče jsou oba hnědé barvy s pálením. Vzhledem k tomu, že oba jsou geneticky založení "bb" nemohli svému potomkovi předat jiné genetické založení než opět "bb" (jednu alelu potomek vždy získá od otce a jednu od matky). Kdyby do toho nevstoupily jiné geny, byl by tedy ideálně hnědý s pálením (což není). V úvahu tedy připadají ještě možnosti působení genů AyAy - tehdy by byl červený, což opět nepřichází v úvahu. Předposlední možností je působení genů "ee", které by zajistily žlutou barvu, ani to však zde neodpovídá. Poslední možností pak je působení genů "dd" což jsou geny dilution pro ředění barvy a způsobují u potomků založených "bb" vznik barvy lila s pálením. Ano, Hynek i přes to co má zapsáno v průkaze původu je nesporně a neoddiskutovatelně barvy lila s pálením.

Vznik lila psa (Hynka) podle "písmenek" ze dvou rodičů hnědých s pálením

bbDd (pes hnědý s pálením) x bbDd (fena hnědá s pálením)
25% bbDD jedinec hnědý s pálením
25% bbdd jedinec lila s pálením
50% bbDd jedinec hnědý s pálením s vlohou pro modrou barvu

Hynek Ranní svit

Druhým případen výskytu této barvy je Qentin Tarantino Fedar. Zde bohužel genetická situace není tak jednoduchá, jelikož oba jeho rodiče jsou černí s pálením. Avšak díky dílu náhody (a buďme rádi za ni) se spojily ty pravé geny a narodil se nám druhý pes v chovu v barvě lila s pálením. Z příkladu Hynka Ranní svit již víme, co za barvu se v této podobě skrývá.

Vznik lila psa (Qentina) podle "písmenek" ze dvou rodičů černých s pálením

BbDd (pes černý s pálením) x BbDd (fena černá s pálením)
6,25% BBDD jedinec černý s pálením
12,5% BBDd jedinec černý s pálením s vlohou pro modrou barvu
12,5% BbDD jedinec černý s pálením s vlohou pro hnědou barvu
25% BbDd jedinec černý s pálením s vlohou pro hnědou a modrou barvu
6,25% BBdd jedinec modrý s pálením
12,5% Bbdd jedinec modrý s pálením s vlohou pro hnědou barvu
6,25% bbDD jedinec hnědý s pálením
12,5% bbDd jedinec hnědý s pálením s vlohou pro modrou barvu
6,25% bbdd jedinec lila s pálením

Qentin Tarantino Fedar

Jedinci barvy lila s pálením mohou mít mnoho odstínů stejně jako kterákoli jiná barva. Od myší šedi, přes stříbrnou, hnědavou, namodralou. Někdy by to mohlo svádět chovatele k dojmu, že jejich pes není modrý s pálením, ale lila s pálením. Od jedinců modrých s pálením ty lilové zkušené oko bez problému rozezná. Kdyby byly jakékoli pochyby, dá se prokázat isabela barva pokusným křížením s jedincem hnědým s pálením. Pokud se tam vyskytne štěně černé s pálením je žřejné, že testovaný jedinec není barvy isabela s pálením. Potomci isabelových psů ve spojení s partnerem hnědým s pálením totiž mohou být pouze isabela s pálením, hnědí s pálením, nebo žlutí (v genetičké řadě černá s pálením). Na rozdíl od psů modrých s pálením, kteří mohou mít ve spojením s hnědými s pálením i potomky černé s pálením.

Ilustrační foto vrhu dobrmanů ze zahraničí

Štěňata v barvě lila s pálením se rodí krásně stříbrná. U jiných ras se mohou v jednom vrhu vyskytovat štěňata všech barev najednou. U pražského krysaříka, vzhledem k početnosti běžných vrhů, by to byla opravdu rarita avšak nemožné to není. Doufejme, že u pražských krysaříků se barva lila s pálením brzy rozšíří a nebude potřeba mnoho dalších let k tomu, aby se tato nesporně krásná barva prosadila.


autor článku Ing. Miluše Bőhmová


použity informace od autorů N. A. Iljin, L. F. Whitney

Thank for photos to Stephen Parsons

Za fotky Hynka Ranní svit děkuji Aleně Křivánkové

Za fotky Qentina Tarantino Fedar děkuji Kateřině Beranové

Za fotky štěňat dobrmanů děkuji Věře Petrbokové
    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik