hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze ze dne 8.3.2014Celkem přítomno 31 členů.

Členové schválili program členské schůze – pro 27 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, nepřítomno 4 členové.

Členové berou na vědomí zprávy jednatelky klubu, hlavní poradkyně klubu, revizní a kontrolní komise.

Členové berou na vědomí plán akcí na rok 2014.

Členové schválili předběžný rozpočet pro klubové akce na rok 2014 - pro 28 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili plán akcí na rok 2015 - pro 29 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili, že platba členského příspěvku musí být uhrazena vždy do 31. prosince téhož roku ve stanovené výši 500Kč. Později došlé platby ve výši 500Kč budou vráceny na účet plátce, dojde k mailovému upozornění o vrácení poplatku a člen bude považován za nečlena, dokud neuhradí členský příspěvek 600Kč včetně zápisného pro nové členy - pro 25 členů, proti 3 členové, zdržel se 1 člen, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili výši členského příspěvku na rok 2015 ve stávající výši 500Kč - pro 23 členů, proti 5 členů, zdržel se 1 člen, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili úpravu bodu 1. Zápisního řádu o plánovaném krytí chovné feny, ohledně možnosti stažení krycího listu z klubového webu KPPPK - pro 25 členů, proti 2 členové, zdrželi se 2 členové, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili úpravu směrnice pro nábor do Pomocného registru pro potomky registrů, aby se zamezilo cykličnosti - pro 27 členů, proti 0 členů, zdrželi se 2 členové, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili povinné testování všech štěňat barvy lila s pálení a modrá s pálením k rozlišení genotypu barvy - pro 29 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili limitní indexy poměru výšky:délky u PK - pro 29 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, nepřítomni 2 členové.

Členové schválili zákaz krytí merle jedince merle jedince - pro 30 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, nepřítomen 1 člen.

Členové schválili, že netestovaný potomek merle jedince nesmí krýt merle jedince (z důvodu skrytého merle zbarvení) a je povoleno modré oko u merle jedince - pro 28 členů, proti 1 člen, zdržel se 1 člen, nepřítomen 1 člen.

Členové schválili úpravu Stanov KPPPK, že členství v klubu nelze dědit - pro 30 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, nepřítomen 1 člen.

Členové schválili úpravu Stanov KPPPK, že je fenám povoleno mít pouze 3 vrhy za 24 měsíců - pro 29 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen, nepřítomen 1 člen.

Členové navrhli dvě data konání další členské schůze 18. dubna 2015 a leden 2015 a následně schválili datum konání další členské schůze dne 18. dubna 2015 - pro 27 členů, proti 3 členové, zdrželo se 0 členů, nepřítomen 1 člen.

Předsedkyně klubu a výbor vyzvala členy členské schůze k aktualizaci kontaktních mailových adres.

Členové schválili povinné doložení genetických testů z krve u PK bonitovaných od 1.1.2015. Při nedoložení potřebných testů bude zvíře chovné až po doložení těchto testů - pro 29 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen, nepřítomen 1 člen.

Členové schválili, že pro mimořádnou bonitaci je nutný minimální počet přihlášených zvířat 15 - pro 28 členů, proti 0 členů, zdrželi se 2 členové, nepřítomen 1 člen.

Usnesení z členské schůze bylo jednohlasně schváleno 30 přítomnými členy, nepřítomen 1 člen.

Zpracovala MUDr. Jančeková, p. Hošek, pí. Bačová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik