hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis internetové schuze výboru ze dne 8.1.2014

Přítomni: Daniela Šlégrová, Irena Němcová, ing. Miluše Bőhmová, ing. Zuzana Horáková, Zuzana Machálková, Zlatka Vicherková a Kateřina Beranová

1) Pozastavení CHS Brakemon ze strany ČMKU - sl. Popková i nadále chová a prodává štěňata. ČMKU bude o této skutečnosti vyrozuměna.

2) Došlo k částečné obměně členů KPPPK a proto je potřeba změnit heslo v databázi. Zařídí ing. Bőhmová počátkem února.

3) p. Němcová v součinnosti s p. Beranovou zkompletují nový seznam členů pro rok 2014 dle členských čísel a bankovních údajů. Pokud členové nebo poradci chovu potřebují informaci o členských číslech případně o zaplacení poplatků pro daný rok, mohou kontaktovat p. Němcovou, případně p. Beranovou.

4) Do 15.1.2014 je třeba uzavřít učetnictví za rok 2013, aby se veškeré podklady mohly předat paní účetní.

5) P. Němcová obeznámí ČMKU s definitivní změnou účtu klubu.

6) Zrušení účtu u ČS – p. Plocek se spojí s paní Šírovou a společně zruší účet u ČS

7) Problém s platbami ze zahraničí. P. Beranová ověřila u Fio banky možnosti převodů peněz ze zahraničí a neměl by být problém vyjma SEPA plateb, které zatím FIO banka nepodporuje, ale budou možné již od února 2014.

8) Z rozhodnutí minulé ČS bude ČS v roce 2014 pořádána opět v restauraci Útes Praha 9 – Újezd nad Lesy dne 8.3.201. Podrobnosti a program budou vyvěšeny na webu KPPPK. Čenům bude pozvánka zaslána písemně emailem případně poštou.

9) Ing. Bőhmová zajistí zveřejnění bannerů na mimořádné klubové výstavy, včetně víkendových výstav při EDS!

10) Dohodnutá maximální výše financí na prezentaci do stánku při EDS (4 dny) do 10.000,- Kč (letáky, propagační materiály) Stánek personálně zajístí Ing. Horáková.

11) Zápisová čísla nejsou vydávána v souladu s řády KPPPK. P. Němcová zašle dopis na PK ČMKU a požádá o dodržování směrnic.

12) P. Beranová oznamuje na základě oznámení z ČMKU, že ing. Věra Cvrčková ukončila svou činnost jako rozhodčí exteriéru a novým rozhodčím pro krysaříky je pan Tomáš Kučera a z rozhodnutí P ČMKU budou další následovat (J.Janda, H. Petrusová, V.Tichá a další..)

13) Oznámení: Pes už není věc!

14) Oznámení: Po změně zákona už nejsme občanské sdružení, ale spolek – nemáme žádnou povinnost cokoliv měnit.

15) Ročenka za rok 2013 je v přípravě. Ing. Horáková a Z. Machálková dodají podklady do 30.1.2014

16) Dle cirkuláře FCI 4/2012 nelze křížit Merle x Merle!

17) Ing. Bőhmová informuje výbor, že dle konzultace s Genomia laboratoří zatím nelze testovat geneticky hluchotu ani slepotu.

18) Pro rok 2014 byla obnovena spolupráce s Color Studiem. P. Beranová zajistí pro poradce chovu vytištění žádanek o zápisová čísla.Zapsala @ Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik