hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 13.10.2013 v Brně

Přítomni: Daniela Šlégrová, Irena Němcová, ing. Miluše Bőhmová, ing. Zuzana Horáková, Zuzana Machálková, Zlatka Vicherková a Kateřina Beranová

1) P. Beranová informovala o výstavním maratonu na podzim 2014:
24.10.2014 Mimořádná speciální výstava - Polgar Andráš
25.10.2014 Evropská výstava – Ovesná Jaroslava RnDr
26.10.2014 Národní výstava – Řehánek Petr

2) Ing. Bőhmová zajistí uveřejnění banneru - odkazu na výstavy na klubovém webu KPPPK

3) P. Šlegrová informuje o možnosti objednávat Royal Canin přes klub, což by klubu zajistilo možnost sponzorství od této firmy na klubové výstavy.

4) P. Beranová požádala paní Šírovou aby ke konci roku 2013 zrušila účet u ČS

5) Výbor se dohodl, že společně s ročenkou budou na začátku roku 2014 vydány klubové řády pro nové členy klubu KPPPK

6) Na návrh rozhodčích posuzujících bonitace KPPPK je zapotřebí doplnit stávající bonitační karty, za zachování současného kódování

7) HPCH navrhuje testování rozlišení barev Lila a Modrá s pálením – doporučení k projednání ČS

8) Vzhledem k nárůstu cen PHM schválil výbor cestovné na 1 km od 1.1.2014 ve výši 4,- Kč.

9) Irene Grether žádá o zaslání posudku z výstavy. Posudek bude dohlednán a zaslán majitelce feny.

10) Výbor na návrh členů CHK doporučuje k projednání ČS index délky a výšky psa.Zapsala @ Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik