hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 31.5.2013 v Milovicích

Přítomni: Daniela Šlégrová, Irena Němcová, ing. Miluše Bőhmová, ing. Zuzana Horáková, Zuzana Machálková, Zlatka Vicherková a Kateřina Beranová
za KRK Stanislav Plocek


1. P. Beranová informovala výbor o celkové situaci kolem uznání plemene, tak jak nám byly informace poskytnuty oficiální cestou z ČMKU. Dle FCI jsme nedodali certifikát o zdraví plemene, avšak ČMKU tento certifikát odeslala a má potvrzení o tom, že FCI došel. Další jednání o uznání na FCI by mohlo proběhnout za dva roky.

2. P. Beranová a Ing. Horáková informovaly výbor o jednání na DR ČMKU: Kauza Dr. Čarán – výbor rozhodl, že případné písemné doporučení DR ČMKU přednese členské schůzi, protože není v kompetenci výboru měnit rozhodnutí ČS.

3. Výbor upřesnil výklad u výšky dané pro chov: Pro chov je stanovena kohoutková výška do 24 cm včetně a pro podmínečnou chovnost se připouští kohoutková výška do 26 cm včetně!

4.

5. SV Hostouň – nejsou propozice, web výstavy je nefunkční. Jednatelka napíše dopis organizátorkám jak je výstava a bonitace zajištěna.

6. Další bonitace bude v říjnu v Brně – termín se určí v září, podle možností volného termínu v restauraci.

7. KRK převezme doklady od pana Lišky a předá je nové klubové účetní ke zpracování účetnictví.

8. Opětovně se projednávala kauza paternity feny – výbor na základě vyjádření chovatele a majitele feny konstatuje, že test paternity již nelze z objektivních důvodů provést. Toto stanovisko bude sděleno KRK KPPPK.

9. Požadavek ing. Bőhmové, aby poháry pro klubové šampiony byly jednotné.

10. P. Beranová informovala členy výboru, že dostala informaci od KRK o tom, že KRK všechny obdržené stížnosti byly vyřešeny.

11. P. Beranová založí účet u FIO Banky s tím, že bude mít možnost internetového bankovnictví. Paní účetní odmítá dispoziční právo k účtu. Do konce roku budou funkční oba účty s tím, že účet u ČS bude ke konci roku zrušen. Pan Plocek bude za KPK kontrolovat proplácení všech dokladů.

12. HPCH byl předán nový tiskopis žádanek o zápisová čísla a nový formulář krycího listu. Zapsala BeranováZapsala @ Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik