hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 23.3.2013 v Praze

přítomné: K. Beranová, M. Böhmová, Z. Horáková, Z. Machálková, I. Němcová, Z. Vicherková
omluvena: D. Šléglová
Za KRK : Plocek


1. Ze zákona dochází k úpravě znění Stanov klubu - členství nelze dědit. Úpravu na webu zajistí Ing. Bőhmová

2. Bude vypracována směrnice pro klubového vítěze – zajistí K. Beranová + Ing. Bőhmová do příští výborové schůze

3. Vydání klubových řádů a směrnic pro nové členy zajistí K. Beranová + I. Němcová

4. Návrh na zrušení nefunkčních členských průkazů vzhledem k jejich nepoužívání. Schváleno. Členství v klubu se bude nadále prokázovat dokladem o zaplacení členských příspěvků.

5. Byla ustanovena uzávěrka pro ročenku 2013 a to na říjen 2013. Ročenka 2013 bude vydaná s novými platnými řády schválenými ČS v lednu 2013

6. Zahraniční členové mohou platit poplatky (členství i výstavní poplatky) na místě konání akce v Kč. Nemusí nutně platit pouze na účet.

7. Výběr nové banky dle rozhodnutí ČS a změnu zajistí v součinnosti s KRK a novou účetní paní Beranová

8. I. Němcová informuje o zaslání dopisů na DR ČMKU. Jedná se o dokumentací k případům stížností p. Holcové - Franklin Brown Jongal a p. Čárana - zneplatnění KL s využitím podmínečně chovného jedince následně řádně nepřevedeného z majetku p. Holcové na p. Čárana a následně na Slovensko

9. I. Němcová informuje o nemožnosti převzít klubové razítko od Bc. Jankové, která si nepřebírá doporučenou poštu.

10. Žádost p. Ovchinnikova o potvrzení absolvování školení na bonitačního referenta. Výbor souhlasí s vydáním doporučení na žádost fungujícího zahraničního klubu ve prospěch spolupráce při uznávacím řízení ve znění: „Vyškolený chovatel je schopen vykonávat práci bonitačního referenta dle zvyklostí české bonitace tj.- sumarizovat data, měřit hodnocená zvířata, vyplňovat bonitační kartu v součinnosti s rozhodčím akreditovaným pro plemeno a dalším členem KPPPKv- členem CHK určeným pro danou bonitaci výborem KPPPK.“

11. HPCH byla upozorněna majiteli českých odchovů žijícími v Rusku na chyby v ruské verzi standardu. Změnu dokumentů na RKF za platný standard bez chyb zajistí paní Beranová

12. Výbor se dohodl na sumarizaci a odeslání stížnosti na narušování činnosti klubu.

13. Výbor bere na vědomí a schvaluje závěry jednání CHK dne 23.3.2013 a z něho vyplývající změny ve směrnicích. Změny budou zaneseny s dnešním datem do stávajících směrnic. Zajistí Ing. Böhmová + Ing. Horáková

14. Předseda KRK informoval výbor o převzetí agendy od bývalé předsedkyně KRK, o závěrech nových šetření bude informovat výbor.

15. Předseda KRK upozorňuje, že po převzetí účetnictví novou p. účetní je nutno vykonat revizi pokladny. Komunikace s p.Liškou je pouze prostřednictvím I.Krčkové, domluví paní Beranová.Zapsala @ Ing. Zuzana Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik