hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 23.3.2013

Zúčastnili se: J. Amlerová, Ing. Bőhmová, K. Beranová, Ing. Cvrčková, Ing. Horáková, E. Hrušková, Ing. Krčková, Z. Machálková, J. Pöchmannová, J. Smahová omluvena: K. Burešová


1. Chovatelské kolegium podrobně probralo změny chovatelské administrativy schválené členskou schůzí.

2. Chovatelské kolegium odsouhlasilo zanesení již dříve platných usnesní, které, přesto, že byly již schváleny CHK, výborem i ČS byly opomenuty ve směrnicích a je potřeba je do nich doplnit a to:
a) fontanela, která je hmatná, ač zarostlá chrupavčitou tkání je pro chov nežádoucí a zvířata s hmatnou fontanelou v jakékoli formě budou při bonitaci hodnocená jako nechovná. Nebude nadále brán zřetel na RTG snímky.
b) Nebude-li v den bonitace chrup bonitovaného jedince odpovídající (nepřezubení, nevyrostlé zuby), bude bonitace odložena. Na další bonitaci musí majitel doložit výsledek vyšetření vet. stomatologem. Neplatí vyšetření běžného vet. lékaře. Klubem ustanovený stomatolog je: Tomáš Fichtel MVDr., tel. 541 562 362, 541 562 356. Posouzení probíhá na základě zaslaných rentgenů nebo po domluvě přímo.

3. Z jednání chovatelského kolegia vzešel návrh výboru KPPPK na úpravu Směrnice v zájmu dostupnosti dokumentů pro chovatele a to ve smyslu: Krycí list bude chovatelům přístupný volně ke stažení na klubovém webu. Tento KL bude platný pouze s veškerými vyplněnými údaji za což zodpovídá majitel feny. Žádanku o zápisová čísla obdrží chovatel od vybraného poradce pro kontrolu vrhu na základě písemného nahlášení vrhu ve věku do 5 dnů věku štěňat. Hlášení vrhu provede libovolnou písemnou formou - SMS, E-mail, doporučený dopis. Na základě hlášení vrhu obdrží od PCH razítkem a podpisem opatřenou Žádanku o zápisové čísla zápisu, kterou odešle do věku 3 týdnů štěňat na Plemennou knihu ČMKU. Pokud nemá chovatel přístup na ineternet žádá o KL nadále HPCH a to písemnou formou v dostatečném časovém předstihu před plánovaným krytím. V případě, že chovatel nezastihne pro nahlášení vrhu vybraného PCH ve lhůtě 5 dní věku štěňat, hlásí vrh HPCH od kterého obdrží žádanku a oznámí jméno vybraného PCH, kterého si vybral pro kontrolu svého vrhu. O KL pro psy s podmínečnou chovností a pro psy z pomocného registru ČMKU a psy nečlenů KPPPK žádá chovatel nadále HPCH. Poplatek za KL bude změněm na poplatek za stažení krycího listu.

4. Na klubovém webu bude přístupný seznam hlášených vrhů, který bude pravidelně doplňovat HPCH na základě nahlášených vrhů od PCH a tato databáze bude sloužit i pro zájemce o štěňátka - nejrychlejší formou se dozvědí o narozených vrzích PK s PP.

5. Z jednání čl.schůze: Pokud se chovateli narodí vrh, kde se vyskytnou žlutí/červení jedinci po rodičích netestovaných na přítomnost vlohy pro červenou barvu nebo po jedincich žlutém a červeném, budou všichni tito narození jedinci zapsáni jako červení. Pro zápis v PP - barva ŽLUTÝ je třeba, aby chovatel,který chce mít u štěněte tento záznam, nechal bezprostředně po očipování provést test na přítomnost vlohy pro červenou barvu. Tento test může nechat udělat u kterékoliv jím vybrané laboratoře, vždy však odběr vzorku (bukální stěr nebo krevní vzorek)musí provést veterinární lékař oproti potvrzení o odběru u konkrétího zvířete. Potomci testovaných žlutých jedinců již tento test podstupovat nemusí. Zápis v PP barva=žlutá mohou mít nadále jen psi s prokazatelnou absencí vlohy pro červenou barvu.

6. Změny v PP dospělých jedinců (barva, délka srsti) lze učinit na základě zaslání podkladů pro záznam HPCH, ten zajistí zápis změny záznamu do PP.

7. Vzhledem ke zneužití citlivých údajů o vrzích na internetových diskuzích nečleny klubu bude nadále kompletní DTB až do odvolání přístupna pouze HPCH, bonitačnímu referentovi a webmasterovi. Chovatel, který bude mít zájem o údaje o předcích vybraného rodičovského spojení z databáze, obdrží tato data bez konkrétních jmen jedinců. Např: 3x fontanela u sourozenců matky, 2x nesestouplé varle u předků otce v generaci prarodičů, ztráta řezáků zapsaná v kontrolách vrhů u prarodičů obou apod...

8. PCH je povinen při kontrole vrhu zkontrolovat přihlášku vrhu, ověřit, orazítkovat a podlepsat KL a zkontrolovat platby (platba členského poplatku a platba za stažení krycího listu). Přihlášku zasílá PH doporučeně HPCH pouze zcela vyplněnou chovatelem a opatřenou všemi náležitostmi.

9.Velikost fontanely v kontrolách vrhů je třeba uvádět v mm.

10.CHK bylo seznámeno rozhodnutím členské schůze a s okolnostmi ohledně zneplatnění KL při použití podmínečně chovného psa s následným včas neuskutečněným převodem březí feny do zahraničí.

Zapsala @ Ing. Zuzana Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik