hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze KPPPK ze dne 26.1.2013 v Praze


ČS schvaluje:
komise ve složení
návrhová komise - p. Šlégr Miloslav, p. Cmíral Jan, p. Hvězdová Andrea
mandátová komise p. Marková Kateřina, p. Hrabáková Petra, p. Rod Vlastimil

ČS schvaluje program členské schůze
1) Zahájení schůze
2) Schválení programu
3) Volba komisí
4) Kontrola zápisu z minulé členské schůze
5) Zprávy členů výboru a komisí
6) Schválení zápisního řádu
7) Rozpočet klubu
8) Plán akcí na rok 2014
9) Výše členských příspěvků 2014
10) Představení kandidátů pro volbu do výboru KPPPK a RK
11) Volby kandidátů do výboru KPPPK a RK
12) Diskuze
a) směrnice
b) pately
c) registr
d) rozlišení barev - červená/žlutá
e) termín a místo ČS 2013
f) ostatní
13) Kontrola a schválení usnesení

ČS schvaluje zápisní řád v plném znění.
ČS hlasovala o přidělování zápisních čísel ve věku 2-3týdnů – schváleno 29hlasů
ČS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014
ČS schvaluje plán akcí na rok 2014 - bonitace budou vždy v samostatný den.
ČS schvaluje výši klubových poplatků - zůstanou zachovány jako v minulém roce.
ČS schvaluje návrh směrnice pro chovatelskou administrativu, schvaluje pro chovnost zvířat pately ne vyšší než 2/2, u jedince jež nelze pro úraz stanovit hodnotu patel, po doložení od veterinárního lékaře, bude v PP napsáno nevyšetřeno – úraz,
ČS schvaluje: Bude-li chovatel požadovat zapsání u štěněte: barva žlutá, předloží genetický test štěněte pro locus A. Jedinci, kteří nemají alelu Ay (červená) mohou být zapsáni jako žlutí. Jedinci bez testu a jedinci s alelou Ay budou zapsáni jako červení..
ČS schvaluje směrnice - pro chov v zahraničí, pro chov nečlenů, pro bonitaci, o členství.
ČS neschválila návrh na uzavření registru. Registr zůstává otevřen za stávajících podmínek.
ČS schvaluje svým hlasováním vyloučení slečny Popkové z klubu na dobu neurčitou.
ČS schvaluje redukci zpravodaje. Bude vycházet pouze jednou ročně formou ročenky v tištěné podobě, pro zájemce také v elektronické podobě.
ČS schvaluje návrh poradce chovu, že kontrola vrhu musí být provedena v místě ustájení feny
ČS schvaluje termín a místo konání další členské schůze. (8.březen 2014, restaurace Útes)
ČS schvaluje volby do výboru KPPPK a KRK
ČS schvaluje procesní postup vyřizování stížností RK
ČS schválila neplatnost KL pro fenu Brusinka Edjami
ČS schvaluje – krytí podmínečně chovných jedinců podléhá souhlasu HPCH

ČS schvaluje výbor KPPPK ve složení:
Předseda – Kateřina Beranová 43 hlasů
Místopředseda - Daniela Šlégrová 41 hlasů
Jednatel – Irena Němcová 43 hlasů
Hlavní poradce chovu - Ing. Zuzana Horáková 45 hlasů
Webmaster - Ing. Miluše Bőhmová 41 hlasů
Příprava zpravodaje – Zlatuše Vicherková 44 hlasů
Bonitační referent - Zuzana Machálková 45 hlasů

ČS schvaluje KRK ve složení:
Předseda – Stanislav Plocek 42 hlasů
Člen – Zuzana Šírová 38 hlasů
Člen - Jarmila Hamplová 28 hlasů

ČS bere na vědomí:
ČS bere na vědomí zprávu výboru klubu, zprávu hlavní poradkyně o problematice chovu, zprávu revizní komise, pokladní zprávu za rok 2011 (za rok 2012 bude dodána v průběhu měsíce března).
ČS poděkovala p. Liškovi za vedení účetnictví v minulých letech.
ČS bere na vědomí termíny výstav pro rok 2013, na ČMKU zaslán požadavek ohledně Velké národní ceny – vrácení poloviny výstavního poplatku jako v letech minulých
ČS bere na vědomí termíny výstav pro rok 2014
ČS bere na vědomí složení CHK:
Poradci chovu na návrh HPCH zůstávají ve stejném složení jako v předchozím období: Amlerová Jana, Beranová Kateřina, Ing. Bőhmová Miluše, Burešová Kamila, Ing. Cvrčková Věra, Hrušková Eva, Ing. Krčková Ivana, Machálková Zuzana, Pöchmannová Jitka a Smahová Jarmila.

ČS ukládá:
ČS ukládá pořadatelům výstav vyúčtovat akce nejdéle do 14 dní po skončení akce
ČS ukládá pořadatelům přijímat u zahraničních vystavovatelů platby na místě
ČS ukládá KRK, aby v případě, kdy revizní komise obdrží stížnost, vyrozuměla také osobu, na kterou je stížnost podána.
ČS ukládá výboru KPPPK nezveřejňovat na klubovém webu neúplné stížnosti.
ČS ukládá výboru KPPPK zajistit jinou banku a účetní

V závěru ČS bylo toto usnesení přečteno a jednohlasně schváleno.

Za správnost odpovídají Šlégr Miloslav, Cmíral Jan, Hvězdová Andrea

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik