hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Nejen pro začínající chovatele


Jak postupovat při plánování štěňátek co s týče administrativy si přečtěte v sekci Klubové řády ve směrnici pro chovatelskou administrativu.
Jak domluvit neposlušným ouškům aneb ouško neplandej
Co mě praxe naučila o krytí
Úprava srsti u dlouhosrsté variety pražského krysaříka.
Nejen pro začátečníky uvádíme přehled výstavních titulů a malý návod jak na výstavu.
Začínajícího chovatele by mohlo zajímat video z porodu krysaříčků. Má velikost 85 megabajtů a délku přes 8 minut. Poslala ho paní Kopečková.

Trocha češtiny neuškodí

Malá - velká písmena v názvu plemene

Plemena zvířat se v češtině píšou s malým písmenem, správně je tedy: pražský krysařík.


Je správně "chovný" nebo "chovatelský"?

   Přídavné jméno chovný vyjadřuje, že něco je určeno k chovu. Proto se užívá ve spojení s podstatnými jmény jako hřebec, kůň, fena, králík, jelen, zvíře, pár, plemeno, a také nádrž, rybník, skleník, obora apod. Naproti tomu přídavné jméno chovatelský vyjadřuje vztah k chovatelství, tedy k péči o chov, a k těm, kdo se chovem zabývají, tedy k chovatelům. Píše se o chovatelské práci, znalostech, organizaci, přehlídce, svazu, klubu, časopise apod. Až potud by významový rozdíl mezi oběma přídavnými jmény byl jasný. Ale ve spojeních s některými podstatnými jmény, jako je stanice, farma, zařízení apod., jde zároveň o péči o chov, tedy o to, co se týká chovatelství, i o chov sám. Oba významy se tu částečně překrývají. Proto ani jedno z obou přídavných jmen tu nelze zamítnout. Kterému dát přednost? Slovník spisovného jazyka českého i Slovník spisovné češtiny se jednoznačně přiklánějí k přídavnému jménu chovatelský: chovatelská stanice, chovatelská farma. Chceme-li tedy být ve shodě s těmito normativními příručkami, užijme přídavného jména chovatelský. Ale: Podíváme-li se, které z obou přídavných jmen se v těchto spojeních skutečně užívá (k tomu nám slouží Český národní korpus = stomilionový soubor českých textů uložený na počítači), shledáme naopak, že v praxi se dává přednost spojením s přídavným jménem chovný. Porovnejme počty výskytů: chovná stanice 39x, chovná farma 2x, chovné zařízení 12x, chovatelská stanice 6x, chovatelská farma 1x, chovatelské zařízení 9x. V živém jazykovém úzu tedy převažuje přímé chápání účelové: stanice je určena k chovu zvířat, je to tedy chovná stanice. Je možné, že vedle důvodu významového hraje roli i to, že jde o slovo kratší, jen dvojslabičné. Chceme-li být ve shodě s tím, co je v jazyce častější (a možná i ustálenější), užijme spojení chovná stanice. Jak vidíte, obě řešení jsou zdůvodnitelná, žádné není absolutně nesprávné. Ještě bych dodala, že obdobných dvojic přídavných jmen významově blízkých je v češtině více - a se všemi máme "potíže", srov. např. zdravotní a zdravotnický nebo spotřební a spotřebitelský.

S pozdravem
Ivana Svobodová
jazyková poradna
Ústav pro jazyk český AV ČRKrysařík a vydra

Na toulkách Šumavou jsme zašli jako vždy do muzea v Kašperských horách. Kromě stálé expozice nás velmi zaujala výstava fotografií ze záchranné stanice ohrožených živočichů, kterou přes 15 let vede Ing. Ivan Lukeš. Stejně svědomitě a obětavě mu se záchrannou zvířátek pomáhá křehká devítiletá fenka pražského krysaříka a její dcerka.

Alena WeisováA tady je pár obrázků, abyste viděli, jak taková pomoc vypadá. Kliknutím na obrázek si jej zvětšíte do samostatného okna.

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik