hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 
Celé články, na které tato stránka odkazuje, jsou ve formátu pro Word. Pokud jej nemáte, nebo pokud tento formát váš prohlížeč nepodporuje, stáhněte si prohlížeč *.doc souborů Word Viewer 2003 (velikost 11,8 mb). Odkaz vede na stránky Microsoftu.

Reakce MVDr. Petra Macků

Vážení přátelé, členové klubu,

vzhledem k tomu, že se některé mé soukromé iniciativy řeší v klubových médiích (zpravodaj, www.stránky), považuji za nutné seznámit Vás i s ostatními dokumenty uceleně, aby jste měli pokud možno všechny podklady a mohli si vytvořit vlastní názor.
Začněme od „Adama“ – dopisem rozeslaným dosažitelným členům klubu před členskou schůzí klubu 11.9.2004 v Milovicích, kde jsme vyslechli informativní přednášku Ing.Dostála DrSc. o liniové plemenitbě. Čekal jsem, že bude následovat spousta konkrétních informací a rozborů jednotlivých fází, otázky-odpovědi, prostě diskuse o tak vážném rozhodnutí.
Chyba lávky, ve zpravodaji č.3 r.2004 byl článek „Co chybí pražskému krysaříkovi k uznání FCI?“, potom celý rok ticho. Dle zápisů ze schůzí výboru se neřešilo nic ani zde.
Až ve zpravodaji č.1 r.2006 článek „Jak je to s chovem pražského krysaříka?“, pojednávající o špatně prováděné příbuzenské plemenitbě . Bohužel jsou zde i mylné informace (náhodou u psa z mé chovatelské stanice Dalimila z Etaru, jehož Fx je 6,25% a né uvedených 12,5%).
Za této situace jsem měl pocit nedostatečné informovanosti a z toho plynula i má soukromá iniciativa.

  1. dopis Ing.Dostálovi (19.3.2005)
  2. mini-referendum + průvodní dopis (13.6.2006)
  3. dopis předsednictvu ČMKU (30.6.2006)
  4. vyhodnocení referenda (17.7.2006)
  5. reakce na „otevřený dopis“ Ing. Dostála (28.7.2006)

V mezidobí došlo k mezinárodnímu uznání dalšího plemene Ruský toy - bývalý moskevský toy terier a to ve variantě dlouhosrstý tak i krátkosrstý. A pak, že to nejde.

Dosud jsme se vymezovali hlavně proti pinči a čivavě, nyní bude opravdu těžké vymezit se oproti krátkosrsté variantě ruského toye.

Také mám pocit, že se o liniové plemenitbě ve vztahu s mezinárodním uznáním již moc nemluví.

S pozdravem P. Macků

srpen 2004

Tady to vlastně začíná

Vážení chovatelé a majitelé pražského krysaříka, členové klubu.
Jak jistě víte, dne 11.září 2004 se po dlouhé době koná Výroční členská schůze klubu.
Dle rozeslané pozvánky, která vzbudila v členstvu docela značný rozruch, jsou na programu schůze i „změny v organizačním řádu klubu, doplňky chovatelského a bonitačního řádu“, nemluvě o „organizačních záležitostech týkajících se prací na liniové plemenitbě PK“.
Co to všechno znamená? Uvažuje se snad o řízeném chovu? O liniové plemenitbě u PK?...


19.3.2005

Dopis Ing. Dostálovi

Vážený pane Dostále,
předem mého dopisu přijměte uznání za Vaši práci na poli genetiky psů.
Jste po dlouhé době člověk, který se seriozně a hlavně komplexně věnuje genetice nejen jednotlivce, ale hlavně populační genetice.
Řízením osudu jste se stal potenciálním odborným poradcem našeho klubu přátel psů pražských krysaříků ve věci splnění podmínek pro mezinárodní uznání plemene FCI.
Je pro nás velká pocta, že jste ochoten se naším plemenem zabývat a váš nezaujatý názor bude mít jistě velkou váhu....


13.6.2006

Dopis členům klubu přátel psů pražských krysaříků

Vážení přátelé,
oslovuji Vás jako členy klubu sdružující příznivce psa pražského krysaříka.
Klub stojí před vážnými rozhodnutími, která možná na dlouhou dobu ovlivní chov tohoto národního plemene. Vzhledem k tomu, že okolo mnohého se chodí po špičkách a přešlapováním na místě se daleko nedostaneme. Dovolte mi, abych se pokusil některá témata alespoň nakousnout, označit sporné body a tím dát podnět k zamyšlení a svobodnému rozhodnutí každého z vás...


Minireferndum

Považujete v současné době mezinárodní u znání pražského krysaříka od FCI za prvořadý cíl?

ANO NE
Máte pocit,že jste byli dostatečně informováni o všech etapách liniové plemenitby?

ANO NE
Jste ochotni vzdát se v případě řízeného chovu (liniové plemenitby) na 15-20 let části svých chovatelských svobod?

ANO NE
Máte pocit,že jste o dění v klubu a o plemeni dostatečně informováni?

ANO NE
Máte pravidelný přístup na internet?

ANO NE
hlava.jpg, 15 kB


30.6.2006

Dopis předsednictvu ČMKU

Vážení přátelé,
obracím se na Vás s prosbou o předběžné vyjádření ve věci dočasného paralelního chovu psů plemene pražský krysařík ve dvou členských klubech ČMKU.
Důvody pro úvahu o tomto řešení jsou tyto:
- ve snaze o naplnění požadavků FCI k mezinárodnímu uznání nového plemene, kdy je třeba doložit 8 nepříbuzných linií, každá alespoň o 2 psech a 6 fenách do třetí generace taktéž nepříbuzných. Toto je velmi obtížný úkol...


17.7.2006

Vyhodnocení referenda

Vážení členové klubu,
dne 15.6.2006 jsem Vám poslal dopis, který mimo jiné obsahoval korespondenční lístek s pěti otázkami. Cílem tohoto mini-referenda bylo zjistit názorové rozpoložení členů klubu ve vztahu k otázkám, o kterých se již od „schůze v Milovicích“ v r.2004 mluví i mlčí zároveň. Přiložený dopis měl konkrétně pojmenovat některá úskalí celoklubové liniové plemenitby pod režimem řízeného chovu. Vzhledem k tomu ,že mnohem méně polemický článek na toto téma od našich dvou členek nebyl „cenzurou“ přijat k otištění ve zpravodaji, jsem volil formu soukromé iniciativy...


28.7.2006

Reakce na dopis Ing. Dostála DrSc

Vážený pane inženýre,
musím reagovat na Váš „otevřený dopis“. Nechal jsem to několik dní uležet, abych nereagoval příliš emocionálně. Pocit nepochopení a příchuť hořkosti však přetrvává.
Tak začněme. V úvodu mi píšete, že toto je reakce na „minireferendum“. To bylo ale o pěti základních otázkách /viz. příloha/. Ani na jednu z nich však neodpovídáte. Napadáte spíše průvodní dopis.
Ano mohl být napsán i jinak, možná měkčeji , možná tvrději. Ale já jsem ho napsal jak jsem to cítil a neměnil bych. Ale konkrétně: Aby mohl chovatel rozhodovat o osudu plemene a nést za něj morální odpovědnost, musí mít dobré podklady pro své rozhodování...
Stáhněte si...

Všechny zmíněné dokumenty ve formátu pro Word jsou komprimovány do jednoho ZIP souboru.

Celé články, na které tato stránka odkazuje, jsou ve formátu pro Word. Pokud jej nemáte, nebo pokud tento formát váš prohlížeč nepodporuje, stáhněte si prohlížeč *.doc souborů Word Viewer 2003 (velikost 11,8 mb). Odkaz vede na stránky Microsoftu.
    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik