hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Neznalost dědičných defektů a chorob často vede k jejich podcenění, zejména z hlediska genetického. Tyto se v populaci postupně rozšíří a potom každé opatření k jejich odstranění vede nejen ke ztrátě zájmu o plemeno, ale nutně vyžaduje mnoho času a usilovné selekce, aby bylo dosaženo postupné nápravy. Čím je později započato se selekcí, tím je selekce obtížnější. V krajních případech může vést až k zániku plemene. Proto má přehled dědičných defektů a chorob pro každého chovatele zvláštní význam. Znalost dědičných defektů a chorob je zejména velmi důležitá pro všechny funkcionáře, kteří řídí chov a kteří rozhodují, ať již přímo či nepřímo, o osudu plemene.

Ing. Jaromír Dostál, DrScDůležité informace z ČMKU !!!

Změny v metodice Velké národní ceny (BONB):

Soutěž se pořádá povinně pouze na mezinárodních výstavách. V případě národních výstav rozhoduje o zařazení soutěže pořadatel výstavy.
Na mezinárodních výstavách vystavovatelům všech jedinců, kteří do závěrečného kruhu nastoupili a propagovali tak naše národní plemena, pořadatel výstavy vrací 50% výstavního poplatku z ceny stanovené pro první uzávěrku.

Zápis P ČMKU ze dne 8.12.2011

Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel

Žádost o čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 3. – 4. týdnem věku štěňat. V tomto termínu je třeba požádat o zápisová čísla i v případě, že celý vrh bude označen čipem (žádost je zároveň dokladem pro evidenci vrhu na plemenné knize). Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, a to pouze z doložených důvodů.

Zápis P ČMKU ze dne 26.10.2011


Zvíře již není věc !!!

Poslanecká sněmovna 9.11.2011 odsouhlasila nový občanský zákoník, který zásadně mění pohled na živé zvíře.

„Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“

"Toto ustanovení se promítá i do reálných situací, kdy skutečně a mimo vší pochybnost platí, že v případě nouze lze kupříkladu z uzavřeného auta rozbitím okénka vysvobodit nejen trpící dítě, ale i třeba trpícího psa, a není důležité, jaká je cena zvířete. Dokonce to zvíře může mít cenu nesrovnatelně nižší než to okénko,“ uvedla Vlasta Parkanová.

Co se také změnilo, je lhůta, po níž by měla obec se zvířetem nakládat jako s nalezeným. Poslanci odhlasovali dobu čtyř měsíců (dosud bylo 6 měsíců).


Změna nařízení (ES) č.998/2003 o veterinárních podmínkách

Důležitá informace - Změna nařízení (ES) č.998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Od 1.ledna 2012 nebude při cestě do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu z ostatních států EU již nebude nutné serologické vyšetření krve na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině. Velká Británie, Irsko a Malta budou požadovat identifikační označení zvířete čipem, pas a platnou vakcinaci proti vzteklině. Identifikační označení psa musí být provedeno před vakcinací.

Otázka ošetření proti zevním a vnitřním parazitům (echinokokóza, klíšťata), bude upřesněna. V případě Švédska bude požadováno identifikační označení psa čipem. Pokud je čitelné, bude tolerováno i tetování, pouze ale v případě, že bylo provedeno před 3.7.2011. Dále bude požadován pas a platná vakcinace proti vzteklině. I tady platí, že identifikační označení psa musí být provedeno před vakcinací. Ošetření proti echinokokóze nebude při cestě do Švédska požadováno. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Státní veterinární správy.

Identifikační označení psů při cestování - povinnost čipovat

Přestože již doběhlo osmileté přechodné období, kdy se chovatelé psů (koček a fretek) mohli připravit na to, že od letošního července bude možné označovat zvířata pouze čipem, Komise stanovila, že bude nadále akceptováno označení zvířat, které bylo provedeno před 3.7.2011. Formulace nařízení o čipování je sice jednoznačná, přesto Komise na svých stránkách uvádí výklad, že zvířata tetovaná do 3.7.2011 nemusejí být navíc očipovaná, a to za podmínky, že tetování je dobře čitelné. Jelikož v řadě členských zemí nebyla interpretace platnosti a podmínek nařízení jednoznačná, vznesl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, na toto téma dotaz na zasedání SCOFCAH v Bruselu (jednání šéfů veterinárních správ členských zemí). Odpověď by měla být závazná pro všechny členské země: Po 3.7.2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch, kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování dostatečně čitelné. Přesto lze cestujícím po EU i do třetích zemí doporučit vyvarovat se nedorozumění, ke kterému by mohlo dojít při kontrole odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování bylo špatně čitelné a nechat si označit čipem i psa, který již byl před 3.7.2011 tetován. Výhody čipu ostatně převažují nad tetováním. Například je snazší identifikace v případě, že se pes ztratí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR www.svscr.cz

Důležité informace z ČMKU !!!

V sobotu 12.března 2011 se v Praze konala XI. VH ČMKU. Mimo jiné rozhodla, že se Řád pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION vrací ke znění platnému do 31.12.2010. Pozor! Platí až od 1.4.2011!!

XI.VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE

Důležitá informace z VDH

VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) povolilo prostřednictvím VK (Verband deutscher kleinhundezüchter) zapisovat pražské krysaříky do jejich plemenné knihy. Je to obrovský průlom a máme z toho nesmírně velikou radost.


Záruční doba 24 měsíců

V posledním týdnu se v médiích objevila informace o novele Občanského zákoníku, konkrétně § 620, bod (1) v kterém je uvedeno že „ Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.“ Tato změna vyvolala u chovatelů psů obavu z toho, že bude uplatňována i v případě prodeje psů obecně a štěňat zvláště. Podle názoru právníků ale není situace tak závažná, jak se na první pohled zdá. Zárukou v případě prodeje zvířat se zabývá mimo uvedeného §620 i § 599 (1) který říká že „Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv, do tří týdnů a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.“ Ve hře je i otázka toho, zda se pes dá pojmově zařadit mezi spotřební zboží a také to, že pokud mají chovatelé psů na svoji činnost živnost, nespadá do kategorie prodeje zvířat, ale do kategorie chov zvířat. Tolik krátké vysvětlení. Počítat je ale třeba s tím, že právo vykládat zákon má pouze soud a že pokud by v případě psů někdo dvouletou záruku uplatňoval, konečně rozhodnutí bude příslušet soudu.

Vladimíra Tichá

Nadpis: vývojová vada
Dobrý den, dočetla jsem se zde, že se plánuje dvouletá záruka na psy. Chtěla jsem se zeptat, jak to funguje se zárukou nyní. A jak by měl chovatel postupovat. Jedná se mi o to ,že u půlroční fenky byla zjištěna výv. vada chrupu. Kontaktovala jsem paní chovatelku a ta mi stroze oznámila ,že mám odstoupit od smlouvy ,že si fenku nechá na mazlíka. Ale já si chci fenku nechat ,mám ji ráda a je to už člen rodiny. Nemám nárok alespoň na nějakou slevu nebo úhradu části nákladů ( jen zákrok bude stát asi 5 tis. Kč),jedná se o psa s PP určen. pro výst. i chov. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Dobrý den, dvouletá záruční doba na spotřební zboží platí již teď. Občanský zákoník ale obsahuje ustanovení říkající, že práva z odpovednosti za vady se kupující může domáhat u soudu, jen jestliže vytkl vady nejpozději do šesti týdnů od převzetí zvířete. Chovatel , který kryje fenku se standardním chrupem psem se standardním chrupem opravdu nemůže vědět, že se u potomka objeví nějaká vada. Pokud byste chtěla uplatnit reklamaci, musela byste to řešit cestou občasnko právní. Vladimíra Tichá

Nadpis: Záruka
Určitě je tady hodně k projednávání. Otvírá se tady možnost pro různé podvody. Co když mi bude chtít kupec vrátit ve 20 měsících fenku z důvodu, že jí nevyrostl zub a zatím si na ni stihne odchovat dva bezpapírové vrhy???

Odpověď: Dobrý den, ČMKU bude dělat vše, co je v jejích silách, aby se otázka vysvětlila a přístup se dostal do rozumných mezí. Zatím víme, že nemusí být vše tak jednoznačné jak se zdá. Nedošlo ke změně §599, který se týká smluv, které uzavírají a který říká, že práva z odpovědnosti za vady se kupující může domáhat u soudu, jen jestliže vytkl vady nejpozději do šesti týdnů od převzetí zvířete. Vladimíra Tichá


Důležité informace z ČMKU !!!

Nadpis: Za co zodpovídá chovatele
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je někde uvedeno za co všechno v chovu musí chovatel zodpovídat a garantovat pro nové majitele. Konkrétně se mi jedná o to, zda chovatel musí zodpovídat za všechny vady, které se u psa vyskytnout. Např. pokud pes špatně přezubí, nebo nevyroste zub, nebo se vyskytne u psa i v pozdějším věku nějaká vada např. rakovina a pod. Prostě mě zajímá, kde končí zodpovědnost chovatele a začíná povinnost a péče nového majitele? Děkuji za odpověď Petra

Odpověď: Dobrý den, s touto otázkou byste se spíše měla obrátit na právníka. Pokud dojde ke sporu mezi chovatelem a nabyvatelem štěněte, neřeší to kynologické organizace, ale problém spadá do oblasti občansko -právní. Obecně platí, že chovatel zodpovídá za vady, které se ukáží cca do šesti týdnů po odběru štěnte. I to ale má svá omezení. Např. v případě infekčních onemocnění se vychází z inkubační doby, která je rozhodující pro určení toho, kdy se štěně nakazilo.Reklamace vad, které se objeví později a o kterých chovatel nemohl vědět, se uplatňuje velmi složitě. Do této kategorie patří např. absence zubu, vada skusu výška pod či nad standard, různá onemocnění atd. Vladimíra Tichá

Nadpis: Povinné čipování
Dobrý den, chci se zeptat, zda je někde uveden seznam použitelných čipů. Náš vet nemá čipy Data Mars, resp. v kódu není ani zkratka CZ ani číslo 203 označující ČR. Je možno považovat zvíře označené jiným čipem za označené nebo ne? Je to pouze problém konkurence nebo mohou být problémy např. při cestě do zahraničí?

Odpověď: Dobrý den, příslušné předpisy říkají, že k označení psů (koček, fretek)je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Žádné další požadavky nejsou uvedeny (viz informace Státní veterinární správy - www.svscr.cz). Vladimíra Tichá

Nadpis: PP UCI
Dobrý den, mám fenu am. buldoka (neuznaná plemena) s PP UCI. Chtěla bych se zeptat, zda je možné vystavovat na výstavách ČMKU, případně co je k tomu zapotřebí. Děkuji za odpověď. Pavla

Odpověď: Dobrý den, fenku s PP vystaveným UCI není možné na výstavách pořádaných pod patronací ČMKU vystavovat. Vladimíra Tichá

Nadpis: Vakcinace a výstavy
Dobrý den, v současné době jsou schváleny vakciny proti vzteklině, které mají revakcinaci po 2letech. Někdy se v propozicích objevuje, že pes má mít platné očkování ne starší 1 roku. Pokud mám psa naočkovaného dvouletou vakcinou, musí brát na to pořadatel ohled a roční lhůtu nevyžadovat? Děkuji za odpověď P.Bednářová

Odpověď: Dobrý den, máte pravdu v tom, že jsou na našem trhu k dispozici vakciny, u kterých výrobce uvádí delší platnost a to někdy až 3 roky. Na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz) i na těchto stránkách najdete seznam vakcin proti vzteklině,na kterém je uvedena jejich oficiálně uznávaná platnost. Pokud se týká veterinárních podmínek na kynologických akcích, stanovují je příslušné veterinární správy a nový přístup k vakcinaci respektují. Pokud se v podmínkách ale objeví , že očkování proti vzteklině nesmí být starší jednoho roku, je třeba se domluvit s pořadatelem. Může se totiž stát, že pořadatel použije veterinární podmínky z propozic platných v dřívější době a že službu konající veterinář bude stritně dodržovat požadavky propozic. Vladimíra Tichá


Do EU od příštího července jen s čipy - 10.11.2010
Ten, kdo by chtěl cestovat se psem (ale i kočkou či fretkou) po zemích EU, má možnost označovat tato zvířata ještě do konce června 2011 kromě čipu i tetováním. Od 3. 7. 2011 už to bude možné pouze elektronickým čipem. Na tuto skutečnost jsme při různých příležitostech upozorňovali. A je to i uvedeno na webových stránkách www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy, kočkami a fretkami. Zatím tedy, ještě sedm měsíců, jsou dva možné způsoby označení zvířete, a to tetováním a mikročipem. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Tak cestovatelé pozor! Při plánování cest po členských zemích EU nezapomenout na očipování svého chlupatého společníka či společnice!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, http://www.svscr.cz/


Žádost k ČMKU o udělení výjimky v nošení náhubku při coursingových závodech
Zdravím všechny sportovce.. Svého času jsem prostřednictvím našeho klubu žádala ČMKU o udělení výjimky v nošení náhubku při coursingových závodech. Udělení této výjimky by více otevřelo prostor pro oficiální sportovní využití našeho nejmenšího plemene a tím pádem i skvělé prezentace pražského krysaříka. Dne 21.8.2010 zasedala Dostihová a Coursingová komise, která bohužel ČMKU doporučila odpovědět našemu klubu negativně. Následně i předsednictvo ČMKU rozhodlo DaCK komisi vyhovět a tím pádem budou krysaříci muset nosit náhubky na oficiálních akcích nadále.. Je mi líto, ale pokud budete chtít zkusit um svých pejsků i oficiálně, budete nejspíš muset investovat do vybavení.

Zlatka Vicherková


Velké vítězství české kynologie Evropská výstava bude v roce 2014 v Brně
Na zasedání Evropské sekce FCI v Celje dne 4.října 2010 byla všemi evropskými delegáty jednomyslně zvolena jako pořadatelská země Evropské výstavy psů 2014 Česká republika. Tato Evropská výstava psů se uskuteční v termínu 24 až 26 října ve výstavním areálu BVV v Brně. Českomoravská kynologická unie si váží důvěry FCI a přípravný tým udělá všechno pro to, aby návrat České republiky a její kynologie mezi pořadatele velkých prestižních výstav byl důstojný a na českou Evropskou výstavu psů se ještě dlouho v dobrém vzpomínalo.

Za Předsednictvo ČMKU MVDr Lubomír Široký, předseda


Daší krok v cestě za uznáním
Chceme poděkovat zástupci SPKP Renatě Johannson za podpoření žádosti o uznání PK, které vyjádřili předáním materiálů o chovu ve Švédsku, na schůzce s představiteli ČMKU. Za koordinaci děkuji místopředsedkyni KPPPK sl. Heleně Jankové. Brzy očekávejte další zprávy. Kateřina Beranová


Krysařík dobyl Finsko !
Jednání KPPPK a ČMKU přináší první výsledky - Finský Kennel Club zařadil našeho Pražského krysaříka mezi plemena zapisovaná a vystavovaná, zařazen byl pod největší chovatelský klub ve Finsku. Je to skvělý počátek a doufám, že další země budou následovat. Kateřina Beranová


Mezinárodní asociace krysaříků
19.08.2010 byla MV ČR registrována Mezinárodní asociace Pražských krysaříků. Je to důležitý počin, který určitě zlepší mezinárodní spolupráci chovatelů plemene, které si u nás i ve světě získává stále větší popularitu. Klubu přátel pražských krysaříků je třeba pogratulovat k výbornému přístupu a zbývá si jen přát, aby asociace pomohla při uznání plemene ze strany FCI. Vladimíra Tichá


Rada plemenných knih ze dne 10. 5. 2010
PŘÍLOHA 2 bod a) P ČMKU schvaluje doplnění směrnice pro označování štěňat narozených v ČR, bod 4 první věta) a to: Tetování nebo čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou.


P ČMKU odsouhlasilo změnu Řádu přidělování titulu Český šampion platnou od 1.1.2011
body 1 a), b), c) se mění takto:
1) Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x z MVP a min. 1x z MVP nebo z výstavy pořádané klubem.
2) Plemena podřízená zkoušce:
a) 2x CAC z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo MVP + zkouška zařazující na MVP do tř. pracovní
b) 5x CAC z toho min. 1 z MVP a min. 1x z výstavy pořádané klubem
Rozhodnutí mezi variantou a, b přísluší majitelům psů. Ostatní podmínky zůstávají zachovány.
Psům, kteří splnili podmínky platné do 31.12.2010 bude šampión přiznán podle původního řádu.


Váš pes někoho pokousal? Zaplatíte, i když byl na vodítku!

Pejskaři pozor! Padl zlomový verdikt, jemuž se dosud většina soudů spíše vyhýbala. Pokud váš čtyřnohý přítel způsobí újmu na zdraví, soud potrestá vás nebo toho, kdo pejska právě hlídal. A to i tehdy, bude-li hafan na vodítku nebo s náhubkem na čumáku.

Nejvyšší soud v Brně po sedmi letech soudních tahanic definitivně uzavřel případ z Rakovnicka. Vlastník psa, který kousl do ruky kolemjdoucího, musí zraněnému zaplatit 205 826,60 Kč jako odškodnění újmy na zdraví plus úroky. Nic na tom nemění ani fakt, že zvíře bylo na vodítku. Tím se majitel psa hájil a tvrdil, že šlo o nedopatření. „Majitel by měl předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému a nebezpečnému chování zvířete. Měl by být na takovou situaci připraven tak, aby ji zvládl,“ řekla předsedkyně dovolacího senátu Marta Škárová.

Váš pes ale nemusí ani nikoho pokousat a stejně se dostanete do maléru. Třeba když vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu. Pak jste odpovědní za následky. „Je to tak. Pokud řidič dodržel vše, co měl a byla by prokázána příčinná souvislost mezi autonehodou a tím, že pes vběhl do vozovky,“ říká advokát Jan Černý. Pokud dojde ke zranění, hrozí vám trestní stíhání. Když vznikne hmotná škoda na autě, půjde o přestupek. „Poškozený pak může po majiteli zvířete vymáhat náhradu škody. Ta může být velmi vysoká,“ vysvětluje Černý. Pozor! Tyto argumenty u soudu neobstojí!

* Můj pes až dosud nikdy nikoho nekousl.
* Pes byl přivázaný, tak k němu neměl chodit.
* Nezeptal se mě, jestli ho může pohladit.
* Byl na vodítku, ale nečekaně se mi vytrhl z ruky.
* Náhubek měl, ale náhodou se mu sesmekl.
* Přišel ke psovi zezadu a on se ho lekl.

Pomůže vám pojistka

Maléry, které způsobí váš pejsek či kočka, může pokrýt pojistka. Např. odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem řeší pojištění psů a koček »Mazlíček«, které nabízí Česká pojišťovna. Pokud ale váš pes někoho zakousne, před hrozbou vězení vás pojištění nezachrání...

Co říká Nejvyšší soud:
Jestliže chovatel psa neučiní všechna potřebná opatření, aby nedošlo k úniku psa, tento pes unikne a na veřejnosti napadne osobu, jíž způsobí zranění nebo smrt, dopouští se chovatel psa jednání naplňující objektivní stránku trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 trestního zákona. Pachateli hrozí až dva roky vězení.

(vet)


Důležité informace z ČMKU !!!

Nadpis: Od kdy krýt fenu?
Paní Tichá, jako chovatelka jsem trochu zmatená různým výkladem Řádu ochrany zvířat při chovu ČMKU, který schválil ÚKOZ 23.2.2006. ČMKU vždy trvalo na krytí fen u malých plemen do výšky 50 cm - 15 měsíců až 8 let. Do současnosti jste vždy krytí před dovršením 15tého měsíce postihovali nevydáním PP. ČMKU tak jasně vysvětlilo obsah Řádu a všechny kluby plnily dané podmínky chovu (tj. od dovršeného 15tého měsíce u malých plemen). Je pravda, že od 1.1.2009 platí nová Vyhláška 5/2009, která umožňuje krytí fen malých plemen do 50 cm od 14tého dokončeného měsíce, ale Řád ochrany zvířat při chovu ČMKU je stále stejný z roku 2006 a obsah také. ČMKU nikde nevysvětlilo změnu výkladu vlastního Řádu. Občas odpovídáte, že pokud klub zpřísní podmínky chovu jsou respektovány a platné i když Vyhláška uvádí jiné hodnoty. ČMKU svým Řádem povoluje krytí malých plemen od 15 měsíců do 8 let, a proto se domnívám, že tato hranice je pro mě závazná i v současné době. Klub pro mé plemeno nemá vlastní Směrnici pro chov a řídí se Řádem ČMKU. Děkuji za odpověď Eva Frančeová 23.6. 2009

Odpověď: Dobrý den, novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání přinesla změny, týkající se i chovu psů. Na začátku roku vešla v platnost na zákon navazující Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, v které mimo jiné jsou oproti dřívějšku jiné věkové hranice pro využití psů a fen v chovu .Uvedené termíny byly poněkud nejasné nebo spíše názory na jejich uplatnění v praxi se rozcházely. Proto se ČMKU obrátila na MZE s žádostí o vyjasnění. Změnami a jejich promítnutím do předpisů ČMKU se zabývalo poslední P ČMKU. I v řádech ČMKU platí, že pokud není přijata nějaká změna, platí ustanovení původní. Minimální hranice u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let uvedené v našich předpisech tedy zatím platí. Vladimíra Tichá


Informace ze zápisu P ČMKU ze dne 19.2.2009

Velká národní cena – je třeba dopracovat strategii vracení poplatků u DuoCACIB výstav. I. Nováková upozornila na chybné vyplácení národní ceny při DuoCACIB, kdy byli vypláceni i psi, kteří se přehlídky nezúčastnili. Pokud je třeba něco upřesňovat pak, že Velká národní cena má dvě části - 1. přehlídku, kam mohou všichni přihlášení a vlastní soutěž o titul BONB - viz výstavní řád.

Řád na ochranu zvířat při chovu - Z vyhlášky 5/2009 vyplynuly následující změny:
1) Žádná organizace nemusí mít řád ochranu psů při chovu schválený MZe
2) Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení – musí být i nadále schválené
3) Zodpovědnost za porušení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nese organizátor
4) Vyhláška o chovu – změna ve věku k reprodukci – 14 měsíců do 50 cm kohoutkové výšky a 17 měsíců nad 50 cm kohoutkové výšky (pozor u krysaříků je stále platná chovnost až od 15 měsíců dle schváleného zápisního řádu!!!)
5) Písemný návod ke zvířeti je povinností ze zákona
6) Feny nad 8 let lze krýt na výjimku, není specifikováno kolikrát (pozor u krysaříků nutno žádat o výjimku HPCH s dostatečným časovým předstihem a dokladovat způsobilost k chovatelskému využití veterinárním atestem!!!)
7) Inseminace u psů, kteří se ještě nereprodukovali přirozeným způsobem, může být povolena
Schváleno jednohlasně.

M. Václavík vznesl dotaz na zařazení do tříd dle věku: Např. ve věku 9 měsíců v den výstavy je možnost zařadit do tř. dorostu i mladých. P ČMKU souhlasí


Ze zápisního řádu ČMKU

"Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, musí ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny."

Dobrý den, chovat psy s PP může i nečlen klubu. Některé kluby ovšem zpřísňují podmínky chovu oproti ch. řádu FCI i zápisnímu řádu ČMKU tím, že ukládají chovateli další povinnosti, aby chovat mohl. Ovšem zákon o sdružování občanů (kluby jsou občanská sdružení) v paragrafu 5 říká, že občanské sdružení nesmí ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jeho členy. Znamená to, že podle klubových pravidel budou chovat členové klubu a nečlenové musí dodržovat jen zákon na ochranu zvířat proti týrání a pravidla FCI (tedy potomci rodičů s PP dostanou PP)? Budou tyto dva různé styly chovu nějak označeny (třeba klubový chov bude výběrovým chovem) nebo jak to hodlá ČMKU řešit?

Odpověď ČMKU:

Dobrý den, FCI dává svým členům právo ve svých předpisech zpřísňovat požadavky uvedené v Chovatelském řádu FCI. Takovýmto zpřísněním jsou např. podmínky pro zařazení do chovu, které existují nejen v České republice, ale v řadě dalších států.Chovatelský řád FCI neříká, že potomci dvou jedinců s PP stejného plemene musí dostat PP, ale naopak dává právo členskému státu v této otázce přijmout určitá omezení.Zápisní řád ČMKU dává pravomoc chovatelským klubům podmínky pro zařazení do chovu stanovit. Průkaz původu je dokladem o původu psa, je ale i dokladem o tom, že byly splněny všechny podmínky platné pro dané plemeno. Chovatelský servis, např. potvrzování chovnosti psů nebo fen,vystavování krycích listů, kontrola vrhů, předávání materiálů plemenné knize atd. jsou službou a to službou placenou. Klub je samozřejmě oprávněn poskytovat svým členům slevu. Stále tedy platí, že klub musí umožnit chov i nečlenům a poskytovat jim (za úplatu)chovatelský servis a že bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o člena klubu, musí být dodrženy kynologické předpisy a to i předpisy klubové. Proti takovému postupu nemá námitky ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Vladimíra Tichá, 11.2.2009


Očkování proti vzteklině

Proti vzteklině se nemusí vakcinovat každý rok 20.06.2008 Na základě ustanovení novely veterinárního zákona je nyní možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny.

Jde o to, že dosud bylo povinné bez ohledu na použitou vakcínu každoročně psy, kočky a fretky přeočkovávat. Vzhledem tomu, že na trhu jsou vakcíny od různých výrobců, kteří zaručují imunitu delší než jeden rok, bere tuto skutečnost na vědomí i současná schválená novela veterinárního zákona. Ze současných 19 vakcín, které jsou na trhu zaručuje dvanáctiměsíční imunitu celkem 16, z toho dvě i dvouletou, dále jedna šestiměsíční a dvě tříletou imunitu. V případě potvrzení vakcinace proti vzteklině uvedeného v pase je třeba dbát na uvedení imunity a dodržení uvedeného data, aby cestující do ciziny neměli v zahraničí problémy. Všem krajským veterinárním správám a Komoře veterinárních lékařů nyní Státní veterinární správa ČR zasílá seznam schválených vakcín s uvedením doby imunity.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR 25.6.2008

Dne 1. 7. 2008 nabývá platnost a účinnost novela veterinárního zákona č. 182/2008 Sb. Novela mění ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona takto:

„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.“

Pozn. Majiteli, který nemá psa řádně naočkovaného proti vzteklině, může krajská veterinární správa udělit pokutu až 10 000 Kč.

Seznam vakcín s dobou trvání imunity

Aktuálně - tříletá délka imunity pro Rabisin u nás byla schválena ÚSKVBL v Brně. Protokol si můžete stáhnout zde:Sankce ČMKU za neúplné dokumenty

Plemenná kniha ČMK U navrhuje tyto sankce urgencí týkajících se neúplných podkladů v přihláškách k zápisu štěňat:

100,- Kč bez DPH v případě, že:
- Chybí krycí list nebo některé údaje v krycím listě
- Chybí přihláška k zápisu štěňat
- Chybí potvrzení veterináře o označení štěňat
- Chybí originál PP rodiče k přeregistraci mezi chovné jedince
- Chybí štítky čipů - pokud klub čipuje
- Chybí potvrzení klubu, podpis poradce
- Chybí kontrola vrhu - pokud je požadována
- Jsou uvedeny neúplné nebo neodpovídající údaje o rodičích, datu krytí a narození štěňat
- Chybí barvy, druhy srsti, rázy - tam, kde je požadováno
- Není uvedeno pohlaví štěňat
- Jména štěňat neodpovídající odchovaným vrhům
- Chybí údaje o chovatelské stanici, neodpovídá adresa chovatele

Pokud PZŠ zasílá na PK sám chovatel, bude položka za urgenci přičtena k vypočtené částce za vystavené PP.

Pokud PZŠ zasílá poradce chovu, bude položka za urgence hromadně odečtena z pololetního vyúčtování odvodů klubu.

V Praze dne 13.6.2008 Ivana Jarošová


    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik