hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 20.11.2011

Zúčastnili se: Amlerová, Beranová, Böhmová, Burešová, Horáková, Krčková, Lomák, Machálková, Pöchmannová, Smahová, Cvrčková, Hrušková, Kovandová
omluveni:


Výsledek jednání

1. Vzhledem k požadavkům na jednotné značení štěňat CHK se shodlo na návrhu změny v našem řádu: místo dosavadního "čipování nebo tetování" jednotnou verzi pouze "čipování"

2. Bonitace - konání podle dosavadního schematu (sčítání zubů, vážení, měření, popis), Změna v systému bonitace jednotlivého zvířete, a to ve prospěch soukromí a klidu předváděného jedince - tj. oddělená místnost, za přítomnosti - majitel, komise, chovatel podle jeho zájmu, rozhodčí (v případě požadavku rozhodčího prezentace všech bonitovaných zvířat najednou). Po skončení měření a popisu časová přestávka na doplnění a kontrolu protokolů, nakonec seznámení všech s výsledky, předání dokumentů majitelům.

3. zápis výsledků kontrol vrhů do databáze - kód bude vepsán přesně podle řádků bonitační karty, samozřejmě pouze věci sledovatelné u štěněte s dopadem na trvalý stav jedince v dospělém věku.

4. Povinnost vyšetření patel před uchovněním. Výsledek neovlivní chovnost jedince. Slouží pouze pro znalost a možnost výběru zdravotně vyhovujících partnerů. Tento bod byl již schválen a doporučen CHK, zde je uveden pro přenos do řádů Klubu.

5. Chovatel má možnost nechat zapsat do PP výsledky zdravotních nepovinných vyšetření (např. DKK, oční pozadí, vyšetření srdce, genetický profil). Nejedná se o povinnost! Pouze dobrovolná nadstandardní vyšetření, která je Plemenná kniha ochotna vpisovat do PP jedinců.

6. Do chovatelského - zápisního řádu zahrnout odstavec: O potřebných změnách ve směrnicích týkajících se chovu v průběhu volebního období rozhoduje odborný orgán Klubu - chovatelské kolegium. Závěry a rozhodnutí chovatelského kolegia jsou závazné pro členy do nejbližšího jednání členské schůze, která může rozhodnutí vetovat. Pouze však v bodech, které neodporují nařízení a požadavkům Klubu nadřízených orgánů (řády FCI, ČMKU, Veterinární zákon, Řád na ochranu zvířat)

body projednané výše jsou určené pro následné přednesení a schválení členskou schůzí.

HPCH informuje CHK, že od nyní již není potřeba zasílat volný čipový štítek pro zapisovaná štěňata. Stačí pouze vylepené štítky na potvrzení vydaném veterinárním lékařem, který očipování provedl.

Návrh na vytvoření databáze vydaných krycích listů projednaný výborem. Po dokončení úprav Klubového webu bude začleněn formulář, do kterého budou jednotliví poradci zapisovat vydané KL. Formulář bude viditelný pro všechny návštěvníky, doplnitelný pouze PCH.

Zapsala @ Ing. Zuzana Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik