hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Jak na výstavu

Pražský krysařík se může vystavovat na všech mezinárodních nebo národních výstavách pořádaných ČMKU (ČMKJ, ČKS). Případně na krajských, oblastních, klubových a speciálních výstavách. Info o všech výstavách je na webu ČMKU.

Psům s průkazem původu FCI je zakázaná jakákoliv účast na výstavách (akcích) pořáných pod záštitou UCI.

Výstavy se mohou účastnit jedinci od 4 měsíců věku.

Majitel přihlašuje svého pejska cca 1-1,5 měsíce před datem výstavy, přihlašuje se na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu. K přihlášce se přikládá kopie PP, pokud už byl plemennou knihou vystaven (z obou stran) a případně kopie diplomu (národní, klubový vítěz, šampion). Přikládá se rovněž kopie o provedené úhradě.

Pro zařazení do třídy platí věk v den konání výstavy:
třída mladých 9-18 měsíců
třída otevřená – od 15ti měsíců
třída vítězů (pouze na národních, krajských, oblastních či klubových výstavách)– od 15ti měsíců pro psy ze získaným titulem národní, klubový vítěz, případně vítěz speciální výstavy, nebo šampiona (neuznává se titul junior šampion)
na mezinárodních výstavách pak je místo třídy vítězů třída šampionů – od 15 měsíců pouze pro šampiony třída veteránů – od 8 let

dále mohou být vypsány další třídy...
Třída štěňat (puppy) – 4-6 měsíců
třída dorostu 6-9 měsíců
mezitřída 15-24 měsíců
čestná – pro šampiony, zadá se známka a stanoví pořadí – nemohou se účastnit soutěže o BOB
mimo konkurenci – jen pro předvedení – bez nároku na ocenění
Vždy je třeba si důkladně přečíst propozice výstavy.

Před výstavou je třeba věnovat psu čas na přípravu. Pes by se měl nechat na stole prohlédnout od rozhodčího, nechat si zkontrolovat skus a zuby, nechat se prohmatat. Dále by měl pes zvládat chůzi na vodítku, aby se mohl prezentovat v pohybu, měl by umět stát ve výstavním postoji. Několik dní před výstavou psa můžeme vykoupat, ostříháme drápky, vyčistíme ouška.

Když nastane ten den „D“, a cestujeme na výstavu, pes by neměl být nakrmený, může cestou zvracet.

Nesmíme sebou zapomenou vzít hlavně:
očkovací průkaz (pas psa)
průkaz původu – případně výstavní přílohu
výstavní vodítko
misku na vodu
deku pro psa, kdyby byla zima
židličku na posazení – výstava je dlouhá
tašku či přepravku
deštník

Po příjezdu na výstaviště nejprve projdeme veterinární prohlídkou, kdy předkládáme veterináři očkovací průkaz (pas psa) s platným očkováním proti vzteklině a někde jsou požadována i očkování proti infekčním chorobám. Následně si vyzvedneme katalog a někde i startovní číslo (někdy i desky s posudkem a diplomem, které pak bereme s sebou do kruhu). V kruhu si většinou vyzvedáváme startovní číslo a pokud jsme nedostali desky s posudkem a diplomem ke katalogu, mohou nám je vydat zde. Liší se dle pořadatele výstavy. Na informační tabuli si přečteme v jakém pořadí rozhodčí bude posuzovat plemena. Posuzují se zvlášť psi a zvlášť feny a krysařík se posuzuje ve dvou barevných varietách a to černí s pálením a ostatní barvy (hnědá s pálením, modrá s pálením, červená, žlutá, lila s pálením, merle) bez ohledu na délku srsti.

Do kruhu na posouzení se musíme dostavit včas, musíme být označení katalogovým číslem a musíme dbát pokynů vedoucího kruhu. Po celou dobu posuzování musíme být přítomni v kruhu. Můžeme z přímého slunce poodstoupit do stínu, ale nesmíme měnit pořadí, které určil rozhodčí. Rozhodčí se většinou s každým pozdraví a pak posuzuje... každý má jiný styl. Pes se posuzuje za pohybu, v postoji na zemi a v postoji na stole, kde je důkladně prohlédnut. Pokud je přítomno více jedinců ve třídě, po posouzení jednotlivých psů rozhodčí dá pokyn k předvedení v pohybu a určuje pořadí ve třídě. Může, ale také nemusí zadávat následující známky (vždy musí určit pořadí prvních 4 – pokud jich je tolik ve třídě a pokud dostali známku výborný nebo velmi dobrý).

Ve třídách mladých, mezitřída, třída otevřená, třída vítězů (šampionů), veteránů:
výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný
vyloučen
neposouzen
ve třídách mladých
výborný 1 může získat i titul CAJC, tento titul není nárokový a nemusí být zadán

ve třídách mezitřída, třída otevřená, třída vítězů (šampionů)
výborný 1 může získat i titul CAC, tento titul není nárokový a nemusí být zadán
výborný 2 může získat i titul res.CAC, tento titul není nárokový a nemusí být zadán

ve třídách štěňat a dorostu může, ale také nemusí zadávat následující známky (vždy musí určit pořadí prvních 4 – pokud jich je tolik ve třídě)
velmi nadějný
nadějný

Po posouzení psů v jednotlivých třídách následují soutěže o tituly tak jak je uvedeno v propozicích:
( mohou být vypsány, ale nemusí, řídíme se dle propozic a soutěží uvedených v katalogu)
nejlepší štěně
nejlepší dorost
nejlepší mladý - BOJ
nejlepší veterán - BOV
nejlepší pes
nejlepší fena
Národní, klubový vítěz, vítěz speiální výstavy
BOB

na většině výstav se soutěží o nejlepšího mladého jedince, nejlepšího veterána, Národního či klubového vítěze (vítěz speciální výstavy) a BOB (Best of Breed)

Po skončení posuzování si majitelé vyzvednou posudky v kruhu a nechají si zapsat (není to povinné) výsledky do PP, většinou ve výstavní kanceláři.

Závěrečných soutěží, které bývají odpoledne (většinou kolem 15 hodiny) se účastní:

všichni posouzení jedinci národních neuznaných plemen (bez ohledu na získané ocenění) se účastní VELKÉ NÁRODNÍ CENY, kde se hlavně předvádí plemeno pro veřejnost, BOB postupuje do finále o vítěze BONB, všem účastníkům VELKÉ NÁRODNÍ CENY bude vráceno 50% výstavního poplatku!!!
nejlepší mladý – BOJ - o nejlepšího mladého jedince výstavy - BOD ze všech plemen psů
nejlepší veterán – BOV – o nejlepšího veterána výstavy ze všech plemen psů
BOB – nastupuje o vítěze skupiny neuznaných plemen – BIG non FCI
BIG 1 non FCI postupuje pouze na národních výstavách do finále o BIS (Best in Show )– vítěz výstavy.

Dále se mohou krysaříci účastnit (mimo výstav mezinárodních) soutěží párů, popřípadě chovatelských skupin, nebo dítě a pes.

Je velkou škodou, když majitel opomene nastoupit do závěrečných soutěží, krysaříci se pomalu ale jistě objevují i na oceněných místech. Nejmenší české národní plemeno si zaslouží, aby bylo prezentováno.

zpracovala: Kateřina Beranová


    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik