hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze KPPPK ze dne 27.11.2010 v PrazeČlenská schůze bere na vědomí
• zvolení mandátové a návrhové komise
• přednesení zápisu minulé členské schůze
• zprávu předsedy klubu- p. Beranová
• zprávu hlavní poradkyně chovu - p. Ing. Horáková
• zprávu jednatelky klubu - p. Ing. Krčková
• zprávu správce webových stránek - p. Ing. Böhmová
• zprávu redakční rady - p. Hrbková
• zprávu revizní komise - p. Šírová
• zprávu pokladny klubu - p. Liška

Členská schůze schvaluje
• Plán bonitací pro rok 2011
• plán výstav pro rok 2011 včetně změny místa konání Světové výstavy
• Plán akcí pro rok 2012

Výši členských příspěvků na rok 2012 takto:
• členství v klubu 500. - Kč
• nový člen 600. -Kč
• student do 26 let, důchodce, nezletilí 300. -Kč
• zahraniční chovatelé včetně odběru zpravodaje 45.-€
• zahraniční chovatelé bez odběru zpravodaje 30.-€
• vystavení krycího listu 200. -Kč
• kontrola vrhu 200. -Kč

Volby
• členská schůze hlasováním rozhodla, že nebude umožněno hlasování v zastoupení s plnou mocí. Hlasovat mohou pouze osobně přítomní členové.

Výsledky voleb: členové výboru:
• Předseda: p. Beranová, 32 hlasů
• Místopředseda: p. Hvězda, 32 hlasů
• Hlavní poradce chovu: p. Ing. Horáková, 34 hlasů
• Jednatel klubu: p. Ing. Krčková, 39 hlasů
• Výstavní a bonitační referent: p. Machálková, 37 hlasů
• Správce webových stránek: p. Ing. Böhmová, 31 hlasů
• Zástupce redakční rady: p. Hrbková, 31 hlasů
• 1 náhradník: p. Bc. Janková, 29 hlasů
• 2 náhradník: p. Popková, 27 hlasů
• 3 náhradník: p. Špundová, 26 hlasů

členové revizní komise:
• člen 1: p. Šírová, 42 hlasů
• člen 2: p. Amlerová, 41 hlasů
• člen 3: p. Hamplová, 33 hlasů
• 1 náhradník: p. Krečevová, 27 hlasů
Po vyhlášení výsledků odstoupil p. Hvězda z pozice místopředseda klubu. Na jeho místo nasstoupil 1 náhradník p. Bc. Janková, 29 hlasů

Členská schůze pověřuje: p. Lišku vedením účetnictví klubu

Přednesené usnesení Členské schůze bylo schváleno.

V Praze dne 27.11.2010 p. Vicherková, p. Moravec, p. Cmíral

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik