hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK ze dne 27.11.2010 v Praze


Přítomno dle prezenční listiny 62 členů.

Program

1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba návrhové a mandátové komise
4) Přednesení zápisu z minulé členské schůze
5) Zprávy funkcionářů
6) Plán akcí na rok 2011 a 2012
7) Členské příspěvky na rok 2012
8) Různé
9) Volby
10) Diskuze
11) Kontrola a schválení usnesení
12) Závěr

Bod 1) Zahájení členské schůze v 13 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.

Bod 2) Schválení programu schůze

Bod 3) Volba návrhové a mandátové komise

Zvolení do návrhové komise - p. Moravec, p. Cmíral, p. Vicherková
Zvolení do mandátové komise p. Cramer von Laue, p. Homann, p. Břenková

Bod 4) Přednesen zápis z minulé členské schůze

Bod 5) Předneseny zprávy funkcionářů
1. zpráva předsedkyně klubu p. Kateřiny Beranové
2. zpráva HPCH ing. Zuzany Horákové
3. zpráva předsedkyně revizní komise p.Zuzany Šírové
4. zpráva jednatelky klubu ing. Ivany Krčkové
5. zpráva správce webu p. Bőhmové.
6. zpráva redakční rady p. Hrbkové
7. zpráva o stavu účetnictví a pokladny klubu p. Liška

Bod 6) Schválen plán akcí na rok 2011

výstavy:
KV bez tit.KV PK Radotín (rozh. Miroslav Václavík ) 26.3.2011 vedoucí akce p. Beranová
KV PK Řásná ( rozh. Olga Dolejšová ) 11.6.2011 vedoucí akce Ing. Horáková
SV PK Hostouň ( rozh. Ing. Leoš Jančík) 6.8.2011 vedoucí akce Bc. Janková

bonitace
27.3.2011 Radotín - rozh. Miroslav Václavík
12.6.2011 Řásná - rozh. Olga Dolejšová
6.8.2011 Hostouň - rozh. Ing. Leoš Jančík
?.11.2011 Praha - rozh. Ing. Věra Cvrčková

IAPK požádalo výbor o spolupráci při pořádání světové výstavy pražských krysaříků ke 100 výročí vzniku FCI a 1 výročí založení IAPK, se zadáním titulu SV a SV mladých.
Členská schůze rozhodla o změně místa konání a to PRAHA. Žádost byla podána na ČMKU. Termín konání 12.6.2011 PRAHA – rozhodčí pan Iuza Beradze.

Schválen plán akcí pro rok 2012

výstavy
KV bez tit. - Radotín 24.3.2012
KV - Řásná 9.6.2012
SV - Hostouň 4.8.2012

bonitace
25.3.2012 - Radotín
10.6.2012 - Řásná
4.8.2012 - Hostouň
3.11.2012 - Praha

Bod 7) Členské příspěvky na rok 2012
Zahájeno projednáváním datumu splatnosti členského příspěvku na rok 2011 s termínem splatnosti 28.2.2011.
Byla projednávána výše příspěvků na rok 2012 pro českou členskou základnu.

Výše členských příspěvků na rok 2012
stávající člen 500,-Kč
nový člen 600,-Kč
důchodce, nezletilí , studenti 300,-Kč
zahraniční chov. včetně odběru zpravodaje 45,-Euro
zahraniční chov. bez odběru zpravodaje 30,-Euro
vystavení krycího listu 200,-Kč
kontrola vrhu 200,-Kč

Bod 8) Různé

1) Bylo předneseno a projednáno odvolání proti porušení práv a povinností stanovených v řádech KPPPK, ČMKU a FCI. Z důvodů odchovu pražských krysaříků bez průkazu původu FCI a podpora tohoto konání u p. Fišerové a p.Řezníčkové.

Hlasováním se rozhodlo
u p. Fišerové o vyloučení z KPPPK bez zastavení chovnosti
u p. Řezníčkové se počká na výsledky šetření policie ČR a následně bude dále odvolání projednáváno.

2) Členská schůze pověřuje p. Lišku vedením účetnictví KPPPK

3) Odvolání p. Křivánkové, proti neprodloužení chovnosti na feně starší 8 let. Žádost byla podána v počátku ledna 2009, ale ČMKU povolilo udělovat výjimky až od 19.2.2009.

Bod 9) Volby
Členská schůze rozhodla o neumožnění hlasování v zastoupení. Hlasovat mohou pouze osobně přítomní členové.

Výsledky voleb

výbor :
předseda - p. Beranová
místopředseda - Bc. Janková
hlavní poradce chovu - Ing. Horáková
jednatel - Ing. Krčková
výstavní a bonitační referent - p. Machálková
správce webových stránek - Ing. Böhmová
zástupce redakční rady - p. Hrbková

revizní komise:
předseda revizní komise p. Šírová
člen p. Amlerová
člen p. Hamplová

Bod 10) Diskuze

Bod 11) Přečteno a jednohlasně schváleno usnesení z členské schůze konané 27.11.2010.

Zapsala Ing. Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik