hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 6.11.2010 v Radotíně

Přítomny: ing. Horáková, ing Bőhmová, p.Beranová, sl. Janková, ing. Krčková
Za RK přítomna p. Šírová


1. Příprava členské schůze – Místo je zajištěno, rozpočet na občerstvení je 100Kč/os, objednáno 80 porcí s možností doobjednávky. Volební lístky a prezenční listinu zajistí sl. Janková ve spolupráci s Ing, Krčkovou. Schůze bude začínat ve 13:00

2. Jednotliví zástupci zvolení do funkcí ve výboru klubu a v revizní komisi si připraví zprávu pro čl. schůzi.

3. Zpravodaj č. 3/2010 bude vzpomínkový a měl by být připraven do konce listopadu. Poté se do něj dodají pouze materiály z členské schůze

4. Byl schválen dárek pro zpravodaj, zajistí jej paní Beranová

5. Šátky předal pan Hruška sl. Jankové a budou příležitostně použity pro propagační účely

6. IAPK žádá KPPPK o spolupráci při pořádání světové výstavy pro pražské krysaříky. Výbor souhlasí a zažádá ČMKU o povolení k pořádání této výstavy v roce 2011. Termín 12.6.2011 autokemp Řásná. Rozhodčí Yuza Beradze

7. Diskuze ke schválenému přetransformování NK v poradnu. Jelikož klubový web je prezentací plemene a NK byla využívání k napadání jednotlivců, vkládání vulgarit a soukromé korespondence je poradna vhodnější formou.

8. P. Šírová žádá výbor o vyhotovení plánovaných výdajů na rok 2011. Zašle každý za svou oblast působení na e-mail p. Šírové

9. Beranová seznámila výbor s propagačními materiály, předložila je k nahlédnutí a oznámla, že cena všech prop. materiálů se pohybuje cca kolem 30 tisíc.

10. Výbor odsouhlasil zálohu ve výši 10000,- na zajištění členské schůze. Záloha bude převedena p. Krčkové na bankovní účet.

11. Ing. Horáková informuje výbor o projednaném na chovatelském kolegiu. Výbor bere na vědomí. Zápis z CHK je přiložen

12. Výbor schválil změnu místa konání klubové výstavy se zadáváním titulu KV (dříve Milovice). Pro rok 2011 bude místem konání Řásná

13. Projednáno zadávání čestného titulu vítěz memoriálu ing. Findejse – pro nejlepšího jedince ze všech tříd na klubové výstavě s udělováním titulu klubový vítěz

14. Čestný titul nejlepší plemeník bude zadáván při speciální výstavě. Sl. Janková zajistí navrácení putovního poháru od Dana Kolouškova studánka.

15. Vyhlašování klubových šampionů bude probíhat při klubové výstavě (bez udělování titulu klub.vítěz – pro rok 2011 KV Radotín).

16. Ing. Bőhmová žádá výbor aby mohla být přítomna závěrečným zkouškám adeptů na rozhodčí jako zástupce klubu – výbor souhlasí.

17. Výbor jmenuje na návrh Ing. Bőhmové novou správkyni databáze Ingrid Sianto, která bude ve spolupráci s webmasterem dohlížet na správné plnění databáze a zpracovávat podklady od majitelů.

18. Projednáno finální doplnění databáze a oprava chyb po předchozích spolupracujících doplňovačích. Ing. Bőhmová informuje, že ve spolupráci s Barborou Koudelkovou a Ingrid Sianto budou schopny dokončit plnění a opravy do cca 20.11.2010 a databázi bude možno použít pro potřeby úznávacího řízení.

Zapsala @ Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik