hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 6.11.2010 v Radotíně

Přítomni: ing. Horáková, ing. Cvrčková, p. Smahová, sl. Burešová, p. Beranová, p.Lomák, p. Machálková, ing.Krčková, ing. Bőhmová, p. Amlerová, p. Kovandová

1. Před zahájením bonitace projednány žádosti o předčasné bonitace. Cavatina Spero Meliora – majitelka v přístím roce plánuje větší operaci. Snowtops Brilliant Bacholoretta – zahraniční majitelka, složité cestování. CHK souhlasí s předčasnou bonitací.

2. HPCH informuje CHK na základě upozornění p. Hurábové z ČMKU o prodaných štěňatech pana Gergely, na které nebyly vystaveny PP z důvodu nesouhlasící paternity. Jedna z majitelek žádala ČMKU o duplikát, který neze vydat.

3. Projednány stížnosti, které byly písemně zaslány na adresu HPCH na 3 chovatelky. Všechny odchovávají a prodávají pražské krysaříky bez PP. Poklady doloženy. CHK se dohodlo na stejném postihu pro všechny tyto chovatelky a to 4 roky zákazu chovu pro majitelky i všechna zvířata v jejich majetku a vyloučení z klubu. Psi i feny na 4 roky pozbývají chovnost a to od 6.11.2010 do 6.11.2014. Toto ujednání se nevztahuje na již počatá štěňata či proběhlá krytí.

4. Paní Mikulenková (CHS Edjami) podala písemnou žádost k CHK ve věci předvedení vrhů po registrovené feně Šerince. Bohužel v každém vrhu po této feně jedno štěně uhynulo. Majitelka zajistila bonitaci všech ostatních potomků. CHK se dohodlo, že toto předvedení je postačující a fena tím splnila podmínky.

5. CHK se dohodlo, že pokud ve vrhu po registrovaných jedincích do budoucna dojde k úmrtí štěněte, bude vyžadován protokol o úmrtí ze SVS.

6. Registrovaná fena Čoko Bons splnila podmínky předvedení vrhu a její potomek Ťop z Jeřic je již volně k dispozici pro krytí

7. HPCH upozorňuje na opakující se nevyplněné podklady ke kontrolám vrhů (přihlášky k zápisu, formuláře kontroly vrhu) od některých poradců.

8. Ing. Krčková upozorňuje na zvyšující se počet výskytu nanismu a pozdních úhynů ve vrzích, které kontrolovala. Toto úmrtí je nezávislé na kondici či velikosti chovné feny a na porodu.

9. CHK se dohodlo na zasílání kopií kontrol vrhů nebo výpisu z nich na webmastera, který umístí informace o vrzích jak do databáze tak do přehledů vrhů pro včasnější informaci a lepší přehled o narozených štěňatech.

10. CHK se dohodlo na doplnění kolonky pohlaví a délky srsti do stávajícího protokolu o kontrole vrhu

11. Ing. Bőhmová upozorňuje na formulář na kterém vyžaduje ČMKU posudky z výstav pro registry.

12. HPCH informuje o neoznámení narození vrhu u polské chovatelky a její špatné komunikaci. Řeší se vystavení PP pro její štěňata.

13. Mezinárodní rozhodčí v rámci aprobace p. Jaroslava Drožová absolvovala hospitaci pro posuzování pražských krysaříků.

14. Ing. Bőhmová informuje CHK o nové správkyni databáze Ingrid Sianto, která bude po jmenování výborem pomáhat při dotváření databáze. Předešlé spolupráce s některými členy byly bohužel neúspěšné. Je potřeba aby doplnění DTB probíhalo zodpovědně a bezchybně vzhledem k dalšímu čerpání informací z tohoto systému.

15. Vznesen dotaz na správně kupírovaný ocas – vždy se kupírovalo na 3 obratle.

16. HPCH a předsedkyně klubu děkují všem PCH za dosavadní práci.Zapsala @ Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik