hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 28.3.2010 v Radotíně

Přítomni: ing. Horáková, p. Smahová, p. Hrušková, p. Beranová, p. Lomák, p.Machálková, ing. Bőhmová, p. Kovandová
Za RK přítomna p. Šírová

1) CHK schválilo žádost Ing. Horákové o dvě krytí psa Ťop z Jeřic do uchovnění druhého vrhu (1x p.Cmíralová, 1x zatí volné)

2) CHK schválilo žádost Ing. Bőhmové o předčasnou bonitaci psů z jejího odchovu z důvodů exportu- schváleno za předpokladu přezubení

3) CHK schválilo vydání KL p. Krejčové na Xenu z Hrádku Kunratic

4) Registrované feny Marlenka a Mendy mají splněny všechny podmínky registru včetně předvedení kompletního vrhu

5) P. Beranová informuje CHK, že chovatelé z Ruska mají problém se zápisem dlouhosrsté varianty PK – bylo odesláno ČMKU k řešení

6) nutnost bonitace při KV Řásná pro omezený počet jedinců – CHK souhlasí, za podmínek dostatečného personálního zajištění

7) P. Smahová upozorňuje na nutnost dodržování krytí registrů psy s plnými rodokmeny-dodržuje se, vhodné by bylo i zachovat tuto podmínku pro potomky F1 generace po registrech.

8) P. Lomák bude k dispozici jako PCH pro chovatele, kteří dříve měli jako poradce chovu paní Hrbkovou

9) Dánští členové žádají o vlastní bonitace. CHK navrhuje, aby vyslali zájemce, který zde bude zaučen bonitacím. HPCH navrhuje 6 bonitací a výstav pro zaučení.

10) CHK bylo informováno o připravovaném katalogu chovných psů.

11) CHK se dohodlo, že kdo nebude mít splněnou výstavu potřebnou pro chovnost, nedostane razítko z bonitace dokud nedoloží splněnou výstavu.

12) Projednána otázka vzájemného krytí merle jedinců – CHK nedoporučuje aby byli spojováni dva merle jedinci.

13) Nutnost vytvoření podmínek pro více bonitací během roku- bude se jednat o bonitacích pro omezený počet zvířat při výstavách,kde je PK vystavován.Zapsala Horáková Zuzana

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik