hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z internetové schůze výboru ze dne 6.12.2008

Přítomny: sl. Janková, pí. Horáková, pí. Hrušková, pí.Hrbková, pí. Šírová, pí. Beranová, pí Krčková, pí. Bőhmová, za RK pí. Šírová


1. Sídlo klubu. Předseda zažádá o možnost adresovat sídlo klubu na adresu ČMKU. Zodpovídá p. Beranová

2. Bude vydána samostatná brožura klubových normativů ( řád, standard,stanovy). Zodpovídá redakční rada.

3. Bude vyhotoveno kulaté razítko a chybějící razítka PCH a ost. Zodpovídá p.Beranová

4. Bude zakoupena databáze jedinců PK. Stanovená cena cca. 6000,-Kč. Zodpovídá Ing. Miluše Bőhmová.

5. Účetnictví bude vedeno dle platných zákonů a směrnic ČR.

6. Výbor schválil ekonomickou směrnici.

7. Výbor schválil proplácení cestovních náhrad. Zodpovídá pokladní klubu.

8. HPCH odmítla proplácení telefonních poplatků.

9. Výbor nestanovil částku na zakoupení notebooku pro potřeby klubu.

10. Byla vyplacena záloha 5000,-Kč HPCH na chovatelský servis pro zahraniční chovatele. Bude vyúčtována dle ekonomické směrnice.

11. Výbor neschválil návrh rozpočtu na rok 2009.

12. P. Beranová zaslala redakční radě podklady pro zpravodaj. Zpravodaj bude tištěn v černobílé verzi.

13. Výbor odsouhlasil doplnění kalendáře klubových akcí o bonitaci při SV PK 1.8.09 v Hostouni.

Zapsala @ Ivana Krčková

    Nahoru
 



 
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik