hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze KPPPK ze dne 27.3.2010 v PrazeČlenská schůze zvolila návrhovou komisi ve složení: pan Lomák, paní. Machálková, slečna Koudelková.

1. Členská schůze provedla kontrolu usnesení z minulé schůze.
2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu HPCH p.Horákové.
3. Členská schůze vzala na vědomí zprávu jednatelky p.Krčkové.
4. Členská schůze vzala na vědomí zprávu správce webu p.Bőhmové.
5. Členská schůze vzala na vědomí zprávu předsedkyně KPPPK p. Beranové.
6. Členská schůze vzala na vědomí zprávu revizní komise p.Šírové.
7. Členská schůze schválila návrh německy mluvících členů na snížení členského poplatku na r. 2011 na 25 Eur bez zasílání Zpravodaje --- 15 členů pro, 10 členů proti.
8. Členská schůze uložila výboru za úkol zpracování techniky zasílání Zpravodaje do zahraničí.
9. Členská schůze schválila ponechání členského poplatku na r. 2011 pro české členy ve stejné výši jako dosud --- 26 členů pro.
10. Členská schůze schválila termín splatnosti členského příspěvku dle data určeného výborem klubu uvedeného ve Zpravodaji, který vyjde do 31.12., schváleno --- 24 členů pro.
11. Členská schůze předběžně schválila plán akcí na r. 2011.
12. Členská schůze zvolila nového člena RR Zpravodaje a to pana Lukáše Tanečka.
13. Členská schůze ukládá důslednou kontrolu plateb.
14. Členská schůze schválila zvýšený počet přihlášek na bonitaci v Hostouni, vzhledem k dostatečnému počtu poradců chovu.
15. Různé:
- Členská schůze schválila používání pouze českého názvu plemene „Pražský krysařík" --- 30 členů pro.
- Podán dotaz na doplnění stanov klubu, byl zodpovězen dotaz – viz zápis
- Členská schůze schválila návrh skandinávských členů na uvedení odkazů pouze členů klubu KPPPK na klubovém webu --- 33 členů pro.
- Členská schůze uložila paní Smahové zpracování popisu setkání chovatelských klubů se členy ČMKU.
- Členská schůze schválila návrh o zasílání kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku jednatelce --- 20 členů pro.
- Podán dotaz ohledně pomocného registru, dotaz zodpovězen – viz zápis
16. Přítomni členové jednohlasně schválili usnesení z členské schůze ze dne 27.3.2010..

Zapsala MUDr. Barbora Koudelková 20.4.2010

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik