hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 8.11.2009 v Praze

Přítomni: ing. Horáková, ing. Cvrčková, ing. Bőhmová, ing. Krčková, p. Smahová, p. Hrbková, p. Machálková, p. Burešová, p. Lomák, p. Hrušková, p. Špundová, p. Beranová, p. Kovandová
Za RK přítomna p. Šírová


Chovatelské kolegium se věnovalo připomínkám, o které byli jednotliví poradci požádáni písemnou formou v předstihu před termínem jednání.
Z těchto navržených bodů se podařilo vytipovat a shodnout se na několika věcech, které jsou shrnuty v následujících bodech:

Chovatelství:

• Bonitace budou konány pouze v den bonitace, nikoliv po výstavách. Pokud by byla bonitace plánována při výstavě, tak pouze v omezeném množství a za předpokladu vytvoření podmínek shodných s bonitací v Hostouni 2009

• U zvířat, která jsou podmínečně chovná se bude uvádět důvod do přehledů na net i do zpravodaje

• Chovatelské kolegium schválilo žádost o uskutečnění testů na paternitu u vrhu p. Gergely - testy navrhuje PCH, schvaluje HPCH

• CHK se dohodlo na podmínečné chovnosti psů s kohoutkovou výškou nad 24cm, fenám pod 20cm bude odložena bonitace do dosažení hmotnosti minimálně 1,6kg

• Zálomky na ocase se budou prozatím sledovat, není nutno vyřazovat jedince z chovu.

• Úprava srsti u dlouhosrstých krysaříků - hlasování 6:6. Dohodnuto, že zvíře v nestandardní srsti nemusí být zbonitováno.

• CHK rozhodlo o možnosti rebonitace u chovných zvířat s možností změny kódu. O rebonitaci může chovatel zažádat ale až po minimální době 1 rok od původní bonitace.

• Jedinci s řídkou a nezdravou srstí budou zbonitováni až po veterinárním vyšetření, zda se nejedná o některou z vrozených poruch srsti

• Pokud nebude v den bonitace chrup bonitovaného jedince odpovídající (nepřezubení, nevyrostlé zuby), bude bonitace odložena. Na další bonitaci musí majitel doložit výsledek vyšetření veterinárním stomatologem. Neplatí vyšetření běžného vet. lékaře.

• Chovatel má povinnost nahlásit uskutečněný i neuskutečněný porod feny do 5 pracovních dnů svému PCH, jinak se vystavuje riziku nezapsání vrhu.

• Nové protokoly o kontrolách vrhů jsou hotovy, jednotliví poradci si je mohou vyžádat a nakopírovat podle svých potřeb. K HPCH se odesílá jeden čitelný protokol.


Výstavní požadavky, které budou ve výkladu k standardu předány jednotlivým rozhodčím

• Dlouhosrstí jedinci se budou posuzovat pouze v odpovídajícím stavu srsti. Jedinci s nestandardním osrstěním budou vyloučeni z posouzení

• Penalizace nedělených hrudních znaků je vyžadována zatím pouze u černožlutých jedinců, není však důvodem snížení výsledné známky, pouze mění pořadí

• Ocas, dokud se kupíruje, nepenalizovat v kterémkoliv typu, pokud je vesele nesen

• Více sledovat stavbu spodní čelisti, penalizovat ustupující spodní čelist

• Penalizovat hrubé hlavy a to i u hmotnostně větších typů PK

• Penalizovat vybočené lokty

• Penalizovat zvířata mimo kondici (přerostlé drápy, hubenost, matná a špinavá srst…) Jde o žádost k CHK na základě konkrétního fotograficky zdokumentovaného případu.

• Upřednostňovat ideální výšku, nedávat přednost zvířatům na hraničních mírách standardu

• Trvat na kvadratičnosti PK

• Penalizovat zvířata s výrazně čivavími rysy ať hlavy či trupu.

Zapsala @ Ing. Zuzana Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik