hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Co mě praxe naučila o krytí

U psů dochází k ejakulaci po kapkách (na rozdíl od jiných živočichů a ptáků) a k tomu účelu je nutné, aby samec se samicí byli po určitou dobu spojeni. Penis psa je vybaven kavernozními tělesy, jejichž zvěšení má za následek tzv. svázání psa s fenou. To pak trvá po celou dobu odchodu semene do blízkosti krčku dělohy. Množství semene je zcela individuální. Délka svázání je různá od 5 do 30 minut. Odchylky od tohoto údaje jsou možné spíše nad 30 minut. U velice malého procenta psů, vybavených slabým pohlavním pudem může být doba svázání kratší než pět minut, ovšem jistota zabřeznutí feny je minimální. Je to tím, že první část ejakulátu je tvořena především produkty tzv. přídatných žláz, které neobsahují spermie. Protože dobu, kdy se v procesu ejakulace ve spermatu již objevují spermie, nelze přesně určit, musí se s rozhodnutím zda "se to povedlo" čekat až na skutečné zabřeznutí feny. Pravděpodobnost je sice malá ale nelze ji vyloučit. Proto krytí dalším plemeníkem je nepřípustné a chovatelé se vystavují riziku vzniku dvojího krytí nebo nežádoucího překrytí, které je ve všech řádech zakázáno s následkem nezapsání štěňat v plemených knihách či podrobení se zkoušky DNA. K zamezení vzniku těchto sporných situací je proto třeba, aby do plánu chovu byli zařazováni jen plemeníci, kteří splňují mimo jiné i požadavek výrazných sexuálních reflexů.

V době mých prvních zkušeností s krytím, před deseti lety se běžně nepoužíval termín "kontrola hladiny progesteronu" a dle ní určení optimálního dne krytí. Proto se vždy krylo dle schopností majitele feny určit podle barvy výtoku a chování fenky ten správný den. Můj pes, který strávil celý svůj život po boku feny, na háravou fenu naskakoval pouze v době začínání ovulace, ty tři, čtyři dny jsme měli doma peklo a co dělat, abychom ty naše dva zamilované uhlídali. Tak se choval i když přijela fena ke krytí. V nesprávné dny si fenkou hrál, olizoval ji ale aktivita nebyla stoprocentní, ta se změnila v ten správný den. Z té doby si pamatuji, kdy již měl za sebou jedno úspěšné krytí a vrh štěnat se zkušenou fenou, přijel majitel na první krytí své tříleté feny. Podle jeho odhadu správný desátý den. A náš pes nic, přijel 13 den opět nic, 16 den malá aktivita 18 den perfektní krytí ve vrhu 9 štěńat. Přijela majitelka zkušené feny (po dvou vrzích) dle jejího určení správný 11 den ovšem pes nic, druhý den nic, nechtěla jsem nic zanedbat a poslala jí za dalším psem na krycích listech, který ji po dvakráte úspěšně nakryl. Za dva dny volala, že se to též nezdařilo, zda by mohla opět přijet, ano, nakryli jsme skoro mezi dvěřmi a bylo 11 štěňat.

Můj první pes nebyl tak vysoký a s vyšší fenkou se občas vyskytly technické problémy, které jsme řešili postavením feny z kopečka, či pomocí psa navést penis správným směrem. Nevadila mu jakákoliv manipulace s ním, přesto se stalo, když fena nespolupracovala, že se krytí nepodařilo. S odstupem deseti let nakrýváme opět, pes je dost vysoký, problémy tohoto rázu nejsou, ovšem manipulace s ním je možná pouze v mezích jeho normy, to co on sám dovolí. Musím podotknout, že si dovede fenku podržet a nasměrovat sám, fena musí spolupracovat a být na krytí připavena. Feny mají od veterináře udělanou právě hladinu progesteronu a ke krytí jezdí ve spávný den. Krytí se většinou úspěšně podaří a spojení trvá okolo 15 -20 minut. V opačném případě je to pak už většinou technický problém psa, či nespolupráce ze strany feny. A právě zde bych se chtěla zmínit několika zkušenostech s těmito technickými problémy.

* necháme zamilovaný pár pouze několik minut si pohrát (10 - 15 minut) aby se pes neunavil a při té příležitosti prověříme zda není fenka moc agresivní a jak si psa pouští k tělu

* je-li vše v pořádku, necháme je a sledujeme, jak se jim akt páření daří, stojí - li fenka a nastavuje-li vulvu, pes se většinou sám zapíchne a začne vibrovat, v klidu přijdeme blíže a pár podržíme

* je-li fenka agresivnější (některému psu to vadí) necháme majitele feny aby ji podržel u hlavy a psa necháme pracovat, nutno dohlédnout na to aby neucukávala neboť první napíchnutí vulvy bývá pro fenu bolestivé

* je přirozené, že fena psa testuje, jak je dominantní, aby pro své budoucí potomstvo zajistila dobrý genetický potenciál alfa samce

* jsme-li neúspěšní, po určitém čase necháme pár odpočinout, každého zvlášt a zkusíme to znovu, přistupujeme k pomáhání psovi velice citlivě, jemně přidržujeme při vibracích, za penis netaháme, neuchopujeme jej ale snažme se nasměrovat vulvu tím správným směrem, nejsme nervozní, zbytečně nemluvíme a zvířata neokřikujeme

* pokračuje-li problém, dominatnější fenu před psem pouze vodime a pes většinou naskakuje, zastavíme se, fenu podržíme pod břichem a psa jemně přistrčíme, všechny feny mají tendenci si sedat, trvá-li napíchnutí vulvy příliš dlouho

* když pes přestane vibrovat, dojde se spojení, pár držíme u sebe dokud spojení trvá, při zbytnění penisu v pochvě dochází k podtlaku a děloha nasává sperma

* potom fenu hlídáme a neměla by se minimálně 30 minut vymočit. Je dobré jí dát napít a položit někam vedle nás či do auta, aby byla v klidu, protože dochází k pronikání spermií do vajíček. Sepíšeme potřebné dokumenty

* v neposlední řadě, je nutno se zmínit o tom, že si pár prostě nepadne do oka a ať se snažíme jak chceme, akt páření se neuskuteční i příroda chce své

* a nedaří-li se nám u jednoho psa, u druhého to může být lepší a nebo ještě horší..

* znám chovatelskou stanici, která vlastní několik plemeníků ale využíván bývá jeden, který kryje s přehledem (má minimálně měsíčně 1 - 2 krytí). Zde nakryjí každou fenku, neboť majitelé mají dlouholeté zkušenosti a nazdaří-li se nakrýt vybraným psem, je použit právě ten, co má těch zkušeností více a dalo by se říci, že kryje na povel ovšem musím se přiznat, že nejsem zastáncem nějakého znásilńování či nakrývání za každou cenu, hlavně když budou štěńata. Osobně si myslím, že plánování krytí musí mít svůj řád a já mám vždy vybrané dva psy a když to někde opravdu ale opravdu nejde, jedu k druhému. Plemeníky si dlouho vybírám a vždy zvažuji klady psa proti nedostakům mé feny a snažím se, aby se nedostatky obou nezdvojovaly

* spermie je životaschopná více jak 48 hodin tzn. překrývání má smysl až za 2 dny

Ve stručnosti jsem se snažila sepsat co znám z praxe kolem krytí u psů. Nelze se řídit nějakým návodem, je třeba vše zhodnotit individuálně. Přesto velkým pomocníkem mě byla kniha od Doc. MVDr Zděnka Procházky "Chov psů" a některé věty jsou citovány právě z této knihy.Mráčková Drahomíra, CHS Leonbergrů Ensson Bohemia

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik