hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru ze dne 8.11.2009

Přítomny: ing. Horáková, ing. Bőhmová, ing. Krčková, pí. Beranová, pí.Hrbková, pí. Hrušková, p. Šírová
Nepřítomna: sl. Janková


1. Výbor schválil připojení zprávy chovatelského kolegia k zápisu výborové schůze.

2. Výbor byl seznámen s podáním žádosti na ČMKU o povolení konání 4 klubové výstavy v roce 2010. Z důvodu výročí v příštím roce. Tato výstava by byla pořádána jako „EVROPSKÁ VÝSTAVA‘‘ s kulturním programem, coursingem a svodem plemeníků PK. Termín konání výstavy 3. a 4.7.2010 u Telče, rozhodčí pan Karel Hořák, vedoucí akce Beranová.

3. Výbor schválil oficiální mluvčí KPPPK. Pro němčinu p.Markéta Cramer von Laue, pro ruštinu p. Nekipelova Galina Sergejevna, pro francouzštinu p. Ludmila Muschietti a pro angličtinu ing. Zuzana Horáková.

4. Výbor vyzývá poradce chovu k důsledné kontrole plateb členů (krycí listy, členské příspěvky atd.)

5. Výbor schválil přijetí žádosti ing. Böhmové k účasti na přípravě ke zkouškám pro rozhodčí v posuzování exteriérů psů.

6. Výbor schválil konání členské schůze 27.03.2010 v Radotíně.

7. Výbor schválil dočasným vedením pokladny klubu od 08.11.2009 p.Šírovou Zuzanu, předsedkyni revizní komise.

8. Výboru bylo oznámeno odstoupení p. Špundové z redakční rady. Paní Hrbková navrhuje doplnění RR o dvě členky. Výbor bere na vědomí.

9. Znovu byla projednávána otázka zpravodaje. V posledním čísle zpravodaje byly chyby, RR se snaží o důslednou kontrolu, ale ne vždy se všechny chyby odstraní. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost hlavně informacím o platbách a dbát na správné kontakty. Výbor schválil prodloužení uzávěrky zpravodaje č. 03/09 na 20.11.2009, aby mohly být dodány podklady pro klubové akce v roce 2010 a informace z jednání CHK a výboru klubu.

10. Výbor schválil vytvoření několikajazyčného propagačního CD. Za realizaci zodpovídá p. Beranová a ing. Böhmová.

Zapsala @ Ing. Ivana Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik