hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Odchylka u černého nosu psa

Teorie

U každého plemene je charakteristickým znakem typ hlavy, které zvýrazňuje kromě jiných znaků (oko, ucho) i typ nosu a jeho zbarvení. Tento článek je zaměřen na zbarvení černého nosu u plemen založených na genu "B" (gen pro tvorbu černé barvy) a výskytem světlejšího pruhu ve středu nosu, tzv. nedobarvená nosní houba. Toto zbarvení nosu se projevuje u řady plemen psů s černou barvou se znaky (geneticky založených B, at) jako je tomu u krysaříků. Gen At vyjadřuje zbarvení se znaky žlutými (pražský krysařík, dobrman, rottweiler apod.)

   Toto nežádoucí zbarvení nosu má svou záludnost. Není vždy stejně výrazné a jeho výraznost se mění i v průběhu roku. Při sledování jeho dědičné průraznosti a spojování jedinců bylo zjistěno, že toto proměnlivé zbarvení nosu je založeno recesivně. Při spojední jedince s takto proměnlivě zbarveným nosem se získá potomstvo se sytě zbarveným nosem, pakliže jedinec se sytě zbarveným nosem je modifikačně dominantní, přičemž ale všichni jsou založeni heterozygotně. V žádném případě by se neměli spojovat jedinci s takto vadným zbarvením nosu. Tuto nežádoucí recesivní vadu nelze z chovu urychleně vyloučit, ale pří řádném sledování výsledku ze spojení různých rodičů lze její výskyt omezovat....


Nedobarvená nosní houba
Nedobarvená nosní houba
Správně pigmentovaná nosní houba

Praxe u jiných plemen

    U některých jedinců je změna pigmentu nosní houby běžná a provádí ji každou zimu.. Na pigment čumáku má vliv především snížené UV záření - je to přechodné období a na jaře se pigment zase pomalu navrací. Avšak jedinci s těmito výkyvy jsou právě jedinci se špatně pigmentovanou nosní houbou. Psi, kteří mají správně pigmentovaou nosní houbu ji mají vždy stejně sytou v zimě jako v létě.

    Pokud se narodí štěňátka s nedobarvenou nosní houbou nebo polštářky na tlapkách, tak je to normální. Není třeba panikařit. Cca 50% štěňat se rodí nedobarvených a pigment se dobarvuje cca do 21 dní po porodu. Ve dvou měsících by již měla být štěňata dobarvená.

použit článek Ing. Jana Findejse
dolněno zkušenostmi chovatelů jiných plemen

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik