hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Dědičnost červené barvy a plášťové pokrytí

Červení pražští krysaříci jsou vlastníky genu Ay. Tento gen omezuje tvorbu černého pigmentu a jedinci s tímto genem jsou červení. Mohou být buďto založení Ayat (červený jedinec s vlohou pro černou s pálením) nebo Ayay. Pražští krysaříci černí s pálením jsou vlastníky genu at, který je k genům Ay recesivní a je příčinou pálených odznaků. Z toho vyplývá, že ve vrhu černých s pálením se nemůže narodit červené štěně (ani spojením jedinců modrých, žlutých či isabela jedinců), ale zato spojením dvou červených heterozygotů Ayat dostaneme 25% štěňat černých s pálením atat, 50% štěňat červených s vlohou pro černou s pálením Ayat a 25% štěňat červených homozygotů AyAy.

U červených chovných psů (ale i fen) zjistíme snadno, zda jsou heterozygoty. Máme dvě možnosti:

1. průkaznost dle rodičů:

Pes pochází z rodičů obou barev. Např. u psa Cipísek Proper puppy - jeho otec Bobíček Čekanka je černý s pálením a matka Czarlie červená. Je tedy stoprocentně jisté, že Cipísek má od otce alelu at - neboť ten jinou nemá a od matky Ay - protože je sám červený. Jeho nevlastní bratr Hurikán Proper puppy je černý s pálením, z toho vyplývá že dostal i od matky alelu at, takže i Czarlie je heterozygot... a takto bychom mohli pokračovat po generacích dále.

2. průkaznost dle potomků:

Červená fena dá v chovu štěně černé s pálením. Příkladem může být Angelika, jenž ve spojení s černým Erisem z Chržínského ranče dala 3 feny, všechny černé s pálením. Zatím není červená barva u krysaříků příliš rozšířená a proto dalších příkladů není mnoho.

Zatímco ze dvou červených jedinců může vzejít jedinec černý s pálením (za předpokladu že oba rodiče jsou heterozygoti Ayat), ze dvou jedinců černých s pálením nikdy nemůže vzejít jedinec červený. Neexistuje heterozygot na červenou barvu (ani modrý, ani hnědý, ani žlutý). Červené štěně musí mít vždy jednoho z rodičů červeného.

V chovu by mělo docházet ke spojování psů červených a černých s pálením málo, protože červené potomstvo může po takovém spojení vykazovat silnou příměs černých chlupů. Bylo zjištěno, že intenzita příměsi nezávisí ani tak na genu at, ale je ovlivněna působením většího množství genů malého účinku. Avšak zatímco u červených jedinců je příměs dobře viditelná a postižitelná a proto budou jistě v chovu vždy upřednostněni psi co nejčistší barvy, u jedinců černých s pálením je působení těchto genů malého účinku prakticky nezjistitelné (černá příměs v černé srsti není vidět), proto zde není možnost selekce. Příměs černých chlupů tedy opravdu pochází od černých zvířat.


Použity texty J. Dostála a F. HorákaČervená bez příměsi


Porovnání červených


Červená s příměsí


Porovnání červených

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik