hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Úprava srsti u dlouhosrsté variety PK - doporučení majitelům a vystavovatelům

Dlouhosrstá varieta PK s sebou nese v chovu krysaříka dosud takřka neznámou úpravu srsti. Zatímco krátká srst se spokojí s pravidelným kartáčováním, příležitostným vykoupáním a občasným použitím některých finish show přípravků na lesk srsti, u dlouhosrstých jedinců je nutno péči zvýšit.

Neudržovaný krysařík se pro naše plemeno velmi nevhodně přibližuje zjevem dlouhosrsté čivavě, či ruskému toyovi a budí rozporuplné i nevraživé poznámky rozhodčích i chovatelů těchto jmenovaných plemen i když je pražský krysařík starší (doložitelně historicky), než obě jmenovaná plemena.

Vlastní úprava vychází striktně ze standardu PK a zjevu dlouhosrstých PK, kteří se pravidelně v chovu vyskytovali ještě před začleněním této variety do standardu.

Srst krysaříka dlouhosrsté variety: Po celém těle je srst krátká, přilehlá, nezvlněná. Pouze na spodní straně břicha, uších, ocase a zadní straně končetin se srst vyskytuje v delší formě - praporcích.

Pro zachování kvadratického rámce je nutno zakracovat případné osrstění okolo ocasu, řiti, horní pasáži zadních nohou a rovněž na hrudi. Snad nejvíce je nutné upravovat lícní část hlavy - boční partie nesmí v žádném případě vytvářet kulatou „rozčepýřenou“ hlavu, tolik podobnou neupravené čivavě.

Srst na hřbetě je také nutno u některých jedinců upravit.

Nejvhodnější metodou se zdá být trimování, popřípadě efilace (prostříhávání speciálním typem nůžek) těchto partií.

Pro porovnání je na prvním fotu neupravený PK - naprosto nevhodně prezentovaný dlouhosrstý jedinec, na dalším lze vytknout neupravenou zadní partii (pánevní končetiny by měly být upraveny efilací v horní partii, aby zbytečně dlouhá srst neprodlužovala rámec psa) na posledním snímku je jedinec s kupírovaným ocasem, ale ve správné úpravě a v žádoucím typu osrstění.

Text Ing. Zuzana Horáková

Foto Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik