hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 1.8.2009 v Hostouni

Přítomni: ing. Horáková, ing. Cvrčková, ing. Bőhmová, ing. Krčková, p.Smahová, p. Kovandová, p. Hrbková, p. Machálková, p. Burešová, p. Lomák.
Host: p. Beranová
Nepřítomni: p. Štěcha, p..Hrušková, p. Špundová, p. Amlerová

1. Předsedkyně klubu seznámila chovatelské kolegium se stížností paní Kamily Jensen na výsledek bonitace její feny Amazonka Kryšpínova tvrz. Majitelka bude s fenou pozvána na bonitaci do Radotína, kde bude fenka znovu ohodnocena rozšířenou bonitační komisí.

2. Předsedkyně klubu seznámila chovatelské kolegium se stížností paní Brity Vaeversted na fenu, kterou koupila od paní Křivánkové a která dle jejího soudu a posudku ze švédské výstavy není pražským krysaříkem. Klub bude majitelku i chovatelku informovat, že jde o občanskoprávní spor. Dále se chovatelské kolegium dohodlo, že registrované feně Hany bude pozastavena chovnost pro nestandardní odchovy.

3. CHK se rovněž dohodlo na pozastavení chovnosti fenky Anetka Ranní svit pro vážně vady u vrhu C. Majitelka bude vyzvána k předvedení zbylých odchovů, aby mohlo být posouzeno, zda šlo jen o nevhodné spojení rodičů štěňat.

4. HPCH apeluje na poradce chovu a včasný přesun dokumentů k HPCH

5. HPCH upozorňuje a apeluje na poradce chovu, aby informovali chovatele na nutnost úpravy srsti u dlouhosrstých jedinců, u kterých je na žádoucích partiích delší než je přípustné dle standardu.

6. HPCH vyhotoví článek o úpravě dlouhosrstých jedinců s fotodokumentací

7. HPCH žádá poradce chovu aby upozorňovali chovatele, že u jedinců s vadami (například bílá skvrna) je velmi vhodné zanést tyto vady do smlouvy mezi chovatelem a novým majitelem.

8. Majitelka žádá CHK o možnost výjimečného krytí u fenky Inka z Amálčiny zahrádky. CHK souhlasí.

9. Poradce chovu se dotazuje jak postupovat v případě pana Synáčka, majitele fenky Cesinka z Jeřic, která již má štěňátka, ale majitel ještě nemá chovatelskou stanici. Chovatel je povinen si chybějící dokumenty vyřídit, jinak mu nebudou vystaveny PP.

10. HPCH seznámila poradce chovu s jmenováním dalšího poradce chovu. Nově jmenovaná je paní Beranová

11. Další chovatelské kolegium se uskuteční při zimní bonitaci.

Zapsala @ Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik