hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru ze dne 1.8.2009

Přítomny: ing. Horáková, ing. Bőhmová, ing. Krčková, pí. Beranová, pí.Hrbková, sl. Janková
Nepřítomna: pí. Hrušková


Kontrola zápisu z minulé schůze - trvající úkoly:
a) Brožurka klubových normativů – grafika Bőhmová, podklady Beranová, tisk Hrbková
b) Logo
c) Prověření adresy pro zasílání klubových výpisů – Šírová
d) Nákup PC pro klub – Bőhmová
e) Plnění databáze – přidá se p. Hrbková, p. Beranová, p. Machálková
f) Doplnění standardu o francouzskou verzi – ing Bőhmová
g) Nový tiskopis na kontroly vrhu – Ing. Horáková + Ing. Bőhmová
h) Švýcarsko – problém s chovem pod FCI – zaslání dopisu přes ČMKU ohledně možnosti chovat PK – p. Krčková

1) Předsedkyně klubu seznámila výbor se stížností paní Kamily Jensen na výsledek bonitace její feny Amazonka Kryšpínova tvrz. Majitelka bude s fenou pozvána na bonitaci do Radotína, kde bude fenka znovu ohodnocena rozšířenou bonitační komisí – zodpovídá ing. Krčková
2) Předsedkyně klubu seznámila chovatelské kolegium se stížností paní Brity Vaeversted na fenu, kterou koupila od paní Křivánkové a která dle jejího soudu a posudku ze švédské výstavy není pražským krysaříkem. Klub bude majitelku i chovatelku informovat, že jde o občanskoprávní spor – zodpovídá ing. Krčková
3) Výbor bere na vědomí rozhodnutí CHK o pozastavení chovnosti registrované feně Hany – chovatelku vyrozumí ing. Krčková
4) Výbor bere na vědomí rozhodnutí CHK o pozastavení chovnosti feně Anetka Ranní svit – chovatelku vyrozumí ing. Krčková
5) P. Hrbková pošle zpravodaj ke kontrole formalit (adres, poplatků) předsedovi
6) Předpokládaný termín členské schůze je leden 2010
7) Výbor rozhodl o tom, že všechny přihlášky na bonitaci bez výjimek bude přijímat pouze výstavní a bonitační referent (p. Hrušková). Pokud dojde přihláška komukoli jinému, přepošle ji bonitačnímu referentovi. Následné zpracování je na dohodě mezi vedoucím akce a výstavním referentem.
8) Uzávěrka bonitace je vždy cca. měsíc předem. U výstavy bude uzávěrka bonitace vždy při první uzávěrce přihlášek na výstavu.
9) Bezpodmínečně se budou dodržovat termíny uzávěrek a počty jedinců.
10) Bezpodmínečně se budou dodržovat rozhodnutí výboru a členské schůze
11) Upozornění na webu na platnost směrnice pro registry – zodpovídá ing. Bőhmová
12) Velká národní cena – předsedkyně informuje výbor o neustálých problémech s touto soutěží a informuje o odeslání dotazu na ČMKU
13) Předsedkyně informovala výbor o nevyzvednutých zásilkách na ČMKU od chovatelů – p. Šmrhová, p. Lapková, p. Boreček – jednatelka je obešle s žádostí o nápravu
14) Předsedkyně informovala výbor o množících se žádostech o duplikáty na exportované psy
15) Výbor rozhodl o pořádání bonitace v neděli 8.11.2009 po výstavě v Praze – zajistí p. Beranová
16) Pořadatelé klubových akcí včas zašlou propozice a přihlášky do zpravodaje a to minimálně půl roku před konáním akce.
17) Jednatelka zašle článek o Hostouni zpravodaji a webmasterovi po jeho zveřejnění.
18) HPCH seznámila poradce chovu s jmenováním dalšího poradce chovu. Nově jmenovaná je paní Beranová
19) Sl. Janková předává HPCH jakési materiály převzaté od plemenné knihy PK (podklady k vrhům A, C, G, E v Japonsku), bohužel není známo, co se s nimi má udělat dále.
20) Na žádost ing. Horákové pověřuje výbor v případě jejího velkého pracovního vytížení zastupováním HPCH ing. Bőhmovou a vedením CHK ing. Cvrčkovou
21) Poradce chovu si nemůže sám sobě vystavit jakýkoli dokument či si sám sobě provádět kontrolu vrhu.
22) Dánové žádají o hromadné zasílání klubového zpravodaje
23) Švédové žádají o umístění odkazu na švédský klub na webu KPPPK – podklady pošle sl. Janková webmasterovi.
24) Sl. Janková informuje o výstavě Život psa

Zapsala @ Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik