hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru ze dne 5.6.2009

Přítomny: pí. Horáková, pí. Hrušková, pí. Beranová, pí. Bőhmová
Omluveny: pí.Hrbková, sl. Janková, pí Krčková


Kontrola zápisu z minulé schůze - trvající úkoly:

a) Brožurka klubových normativů

b) Logo

c) Prověření adresy pro zasílání klubových výpisů1) Odsouhlaseni rozhodčí na rok 2010

2) Odsouhlasen plán akcí 2010

3) Nákup PC pro klub – odsouhlasena částka 15000,-

4) U zkoušek adeptů na rozhodčí a opravných zkoušek u ČMKU úspěšně prošla paní Hrbková. Výbor odsouhlasil pro hospitace rozhodčí Hořák, Košťálová, Řehánek a nejméně dvě klubové výstavy.

5) Rozdělení úkolů pro plnění databáze

6) Kontrolu zpravodaje před tiskem z hlediska formálnosti (adresy, poplatky atd) bude provádět předseda klubu

7) Výbor schválil univerzální formuláře - Přihláška k bonitaci, přihláška na výstavu, propozice na výstavu

8) Výbor se shodl na tom, že nebude řešit výborové záležitosti v návštěvní knize

9) Doplnění standardu o francouzskou verzi – zodpovídá ing Bőhmová

10) Posuzování barev a Velká národní cena - aktuální informace budou vyvěšeny na klubovém webu v aktualitách – zodpovídá ing Bőhmová

11) Podklady pro web zasílá každý člen výboru za svou oblast působení

12) Zhodnocení přínosu registrů – zatím je příliš brzo na zhodnocení, jelikož ještě nebyly u bonitace potomci všech přijatých registrů, momentálně se však jeví, že přijetí registru mělo pozitivní přínos.

13) Kontroly vrhu – podklady od kontrol vrhu musí být poradci chovu odeslány do 8 týdnů věku štěňat HPCH

14) Nový tiskopis na kontroly vrhu – za návrh vzhledu zodpovídá Ing. Horáková ve spolupráci s Ing. Bőhmovou

15) Výbor odsouhlasil zrušení okresů pro poradce chovu, nadále si bude moci každý chovatel vybrat svého poradce chovu dle libosti

16) HPCH jmenuje nové poradce chovu – Ing. Bőhmová, pí Hrušková, pí Krčková, pí Špudová, p. Lomák, (s omezením pouze pro Prahu)

17) Pokud bude konaná bonitace při výstavě, je maximální počet bonitovaných zvířat stanoven na 10 psů/fen

18) Pravidlo zpětných odkazů – na klubovém webu budou uváděny odkazy pouze na webové stránky těch CHS, které odkazují zpětně na klubový web. Majitelé, kteří odkaz na klubový web neuvádějí, budou na tuto skutečnost upozorněni a pokud nedojde k nápravě, bude odkaz na jejich webové stránky vymazán – zodpovídá Ing Bőhmová

19) Kluboví šampioni budou vyhlášeni při klubové výstavě, za náklup pohárů a diplomů zodpovídá pí. Hrušková (na poháry stanovena částka 400,- Kč/ks)

20) Švýcarsko – problém s chovem pod FCI – zaslání dopisu přes ČMKU ohledně možnosti chovat PK – zodpovídá p. Krčková

Zapsala @ Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik