hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 6.6.2009 v Milovicích

Přítomni: ing. Cvrčková, ing. Horáková, p.Smahová, p. Hrušková, p. Kovandová, p. Hrbková, ing. Bőhmnová, p. Špundová, p. Hrušková
Omluveni: p. Machálková, p. Štěcha, ing. Krčková, p. Burešová

1) HPCH seznámila poradce chovu s jmenováním dalších poradců chovu. Nově jmenovaní: ing. Krčková, ing. Bőhmová, p. Špundová, p. Hrušková, po dohodě pro Prahu p. Lomák
Posílení počtu poradců je vyvoláno potřebou včasnějšího předání dokumentů Plemenné knize a větší dostupností pro chovatele..

2) Ruší se působení poradců dle okresů. Každý chovatel má právo si zvolit poradce dle svého uvážení. Poradce může, ale nemusí souhlasit s provedením kontroly. Náhrada cestovného pro poradce je obvyklá (2Kč/km maximálně + 150 Kč za vlastní kontrolu)

3) Poradce chovu, který se v průběhu jednoho roku nezúčastní alespoň dvou ze 4 plánovaných bonitací a Klubových akcí(výstava, kolegium) přestává být automaticky poradcem chovu - je třeba znát aktuální stav v chovu naživo.

4) Poradce chovu uskutečňuje kontrolu vrhu v nejdřivější možné době (tj. po prořezání zubů, po označení štěňat), nejpozději v 7 týdnu věku štěňat. Zaznamená faktický stav vrhu v době kontroly - tj. nečeká na vývin u jednotlivých štěňat(sestup varlat atp.)
Dokumenty přejaté od chovatele zasílá poradce chovu NEPRODLENĚ a DOPORUČENĚ na adresu HPCH

5) Poradce chovu kontroluje záznamy v krycím listu a přihlášce vrhu, spolu s chovatelem doplní chybějící údaje (přeregistrace psa i feny)

6) V protokolu přihlášky vrhu musí být správně uvedeny barvy štěňat, zápisová čísla, nově pak délka srsti

7) Poradci chovu byli upozorněni na nutnost doporučeného krytí u dlouhosrstých jedinců - VŽDY dlouhosrstý x krátkosrstý, nespojovat jedince dlouhosrsté - zvyšuje se možnost nežádoucího silného osrstění - přílišné přiblížení zjevu toyům.

8) U plánovaných krytí fen červené barvy je nutno upozornit majitele fen na zvýšený počet možných narozených barevně nestandardních štěňat - červená x černá s pálením nese velmi často možné silné černé prokvetení u štěněte červené barvy. To je nestandardní červená barva, penalizovaná ve výstavních kruzích a nežádoucí pro další chov. Vzhledem k nedostatku červeně zbarvených a prověřených krycích psů černožluté barvy i žlutých psů (kteří tuto vlohu nemají), musí chovatelé počítat s chovatelskými ztrátami.

Další chovatelské kolegium se uskuteční při podzimní bonitaci.

Zapsala 6.6.2009 Horáková Zuzana

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik