hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze ze dne 15.11.2008 v Praze


ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:
Zprávy jednotlivých funkcionářů
Plán akcí na rok 2009
Kontrolu usnesení z minulé členské schůze

ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ:
Členům, uhradit členské příspěvky na rok 2009, nejpozději do 15.1.2009

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:
Volbu návrhové komise ve složení: paní Horáčková, paní Zemanová a pan Liška
Volbu volební komise ve složení paní Cramer, paní Křivánková a paní Pöchmannová J.

Program dnešní členské schůze – jednohlasně schválen

Způsob volby členů výboru a komisí, volit se bude do konkrétních funkcí.

Stanovy klubu - 45 hlasů pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Zápisní řád - pro 45 hlasů.

Bonitační řád - pro 48 hlasů.

Bonitační poplatky ve výši 250,- CZK pro členy klubu, pro nečleny klubu 500,- CZK.

Bonitační poplatky pro bonitované jedince do pomocného registru 1500,- CZK pro členy klubu, pro nečleny klubu 3000,- CZK.

Pro jedince zařazené do pomocného registru je podmínkou předvést jeden popřípadě dva vrhy potomků na bonitaci. Pro 27 hlasů, proti 22 hlasů.

Směrnici pro zařazování jedinců do výběrového chovu.

Standard

Výši poplatku na rok 2009 ponechat v nezměněné výši.

Čestné členství in memoriam pro ing. Jana Findejse

Volby do výboru a KRK.
1.kolo:
1) Bőhmová - 36 hlasů
2) Horáková - 31 hlasů
3) Hrušková - 29 hlasů
4) Rousková - 28 hlasů
5) Hrbková - 26 hlasů
6) Beranová, Krčková, Janková – 23 hlasů
2.kolo
1) Krčková – 38 hlasů
2) Beranová, Janková – 23 hlasů
3.kolo
1) Janková – 22 hlasů
2) Beranová – 19 hlasů

Paní Rousková odstupuje z voleb a paní Beranová jako první náhradník se stává členem výboru.

Volbu kontrolní a revizní komise:
1) Šírová – 33
2) Břízová – 30
3) Moravec – 28
4) Fialová
5) Pöchmannová

Usnesení bylo v závěru členské schůze přečteno a jednohlasně schváleno, s platností od 16.11.2008, tímto pozbývá platnosti předešlé usnesení ve zde uvedených bodech.

Z originálu přepsala Zuzana Zemanová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik