hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru ze dne 22.10.2008 v Hostouni

Přítomny dle prezenční listiny: sl. Janková, pí. Horáková, pí. Hrušková, pí.Hrbková, pí. Šírová, pí. Beranová
Omluveni: MVDr. Ohlídal, sl. Burešová
Jako hosté: ing. Břízová a MVDr. Macků


Tato schůzka výboru a předkladatelů návrhů na klubové řády byla svolána z důvodu koordinace jednotlivých návrhů a jednání o konečném znění všech řádů, které budou předloženy členské schůzi ke schválení.

Podrobně byly probrány jednotlivé řády a stanovy a všichni zúčastnění se po diskuzi shodli na konečném znění zápisního řádu, bonitačního řádu, volebního řádu a stanov klubu.

Pouze v jednom případě bude členské schůzi dána možnost vybrat hlasováním ze dvou návrhů.

Návrh členské schůzi předložit jmenování ing.Jana Findejse čestným členem in memoriam.

Návrh členské schůzi předložit k hlasování možnost posunout volební chůzi do začátku roku 2009, z důvodu velkého množství schvalovaných dokumentů a minimálního času (cca od 13 do 17 hodin).

Návrhy všech řádů budou umístěny na klubovém webu nejpozději do 1 týdne. Každý přítomný člen obdrží na členské schůzi hned při prezentaci výtisky jednotlivých normativů, aby se s nimi mohl seznámit.

Dr. Macků nabídl výboru možnost pořádání schůzí v budově chovatelů v Hostivicích.

Dále byla projednávána regenerace barevné variety PK (strakáč) - návrhy jsou následující: standard stejný jako černý s pálením až na výšku, váhu a barvu, zapisovat odděleně od PK, přesun odchovů je možný pouze z PK do strakáčů nikdy ne obráceně. Do chovu strakáčů je možno použít jakéhokoliv PK, strakáč do chovu PK nelze!!!


Zapsala @ Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik