hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze ze dne 19.1.2008 v Praze


Členská schůze bere na vědomí:
- zprávu předsedy, jednatele, HPCH, redakční rady, správce webu, KRK a pokladní zprávu
- termín uzavření registru k 1.10.2008
- změnu rozšíření označování štěňat (možno tetovat, nebo čipovat, nebo obojí)
- oběh chovatelských dokumentů
- výsledky klubové soutěže
- plán akcí na rok 2008:

  bonitace:
  15.3. Praha
  22.3. Praha (pro zahraniční členy)
  8.6. Milovice
  20.9. Praha

  výstavy:
  7.6. Klubová výstava s KV Milovice - Rozhodčí paní Zdena Holmerová
  14.6. Klubová výstava bez KV Kunratice
  2.8. Speciální výstava Kladné

Členská schůze schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení pan Ludvík, pan Horák, pan Vašíček
- program členské schůze
- novou variantu Pražského krysaříka s dlouhou srstí
- výše plateb u zahraničních členů – všichni zahraniční členové budou hradit veškeré poplatky v  EURO a to členský příspěvek 20 euro členský poplatek + 15 euro zápisné, bonitace 30 euro, chovatelský servis (vystavení PP a ost.) 25 euro za 1 PP + 15 euro poštovné
- Členské příspěvky pro zahraniční členy pro rok 2009 činí 40 euro + 5 euro zápisné

Usnesení bylo v závěru schůze přečteno a bylo jednohlasně schváleno.
Nabývá platnost dnem 20.1.2008 a tímto pozbývá platnosti dosavadní usnesení.(ve změněných bodech).

Josef Ludvík v.r.
Jan Horák v.r.
Petr Vašíček v.r.

Z originálu přepsala a doplnila plán akcí a výši poplatků Beranová K.

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik