hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z internetové schůze Skype konané dne 5.1.2008

Přítomni: MVDr Ohlídal, p.Hrbková, p. Bc Janková, p.Hrušková, p.Horáková, p. Beranová
Omluveny: sl. Burešová

1) Paní Smahová opakovaně porušuje normativy klubu.
Návrh na definitivní zbavení funkcí, revizní komise toho projednává a požádá o vyjádření paní Smahovou, která opakovaně porušuje nařízení o oběhu klubových normativů.

2) Paní. Hrušková - na bonitaci je přihlášeno 25 jedinců ze zahraničí. Návrh rozdělit bonitaci do dvou dnů. Pí.Hrušková osloví ing. Cvrčkovou ohledně posuzování.

3) Sl. Janková navrhla možnost bonitace v areálu Na tý louce zelený, návrh je na 15.3. a 20.3.

4) Výbor odsouhlasil změnu bankovního domu z České spořitelny na E banku, aby mohl být zřízen transparentní účet. Výbor děkuje dosavadní pokladní paní Amlerové. S prosbou o další spolupráci osloví paní Beranová paní Rouskovou, která je povoláním účetní.

5) Sl. Břízová bude mít na schůzi příspěvek ohledně pojištění psů.

6) Druhé číslo Zpravodaje bude se slevou za nekvalitní tisk.

7) Skončila funkci paní Šmrhová, zatím za ni není náhrada.
Dodatečně jí bude poskytnut příspěvek na telefon ve výši 1000,-

8) Zpravodaj dostal sponzorský dar 10000,- Kč

9) Změna vedoucí akce na Milovice 2008 - Eva Hrušková

10) Sl. Janková dojde osobně domluvit podrobnosti do restaurace ohledně členské schůze, včetně občerstvení ( káva a chlebíček).

11) Členskou schůzi povede Beranová, a sestaví program schůze.

12) Webové stránky jsou neaktuální a nepřehledné.
Pí. Beranová je výborem pověřena k sjednání nápravy a koordinaci mezi sl. Burešovou, sl. Piprovou a Rubikem.

13) Sl. Janková vytvoří v angličtině propozice a přihlášku na bonitaci pro zahraniční členy, kteří budou hradit bonitační poplatek ve výši 30 euro.
Při platbě zahraničních členů je nutné, aby všichni členové ze zahraničí hradili členské příspěvky ve stejné výši a to 20 euro + 15 euro zápisné.


Zapsala Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik