hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

OBLIBA PLEMENE A RŮST EXPORTŮ

Vážení chovatelé, chtěla bych Vás upozornit na novou, nepříjemnou situaci, která se začala objevovat při odchovech a prodeji našich pejsků.

Krysařík se stal (vcelku pochopitelně) plemenem velmi oblíbeným nejen u nás ale i v zahraničí. Na tom není nic špatného, jenom to dokazuje, jak úžasné plemeno pejsků chováme.

Problém spočívá v tom, že ne všichni chovatelé a bohužel i ne všichni noví nabyvatelé našich štěňat se chovají tak, jak by se slušelo.

Začínají přibývat situace, kdy by se měl začít stydět slušný chovatel a zároveň i situace, kdy se otřesně zachová zahraniční nebo i český kupující.

Povinností každého chovatele organizovaného v ČMKU je při exportu štěněte nechat vystavit tzv. EXPORT-Pedigree. Pokud tak chovatel neučiní, porušuje vážným způsobem směrnice ČMKU. V případě, že je prodáváno štěňátko určené pro chov a výstavy, je to nepochybně správné.

ALE- v okamžiku, kdy cizí členské státy mohou začít zapisovat své odchovy v jejich Plemenných knihách prakticky bez omezení, může se stát, že cizí majitel použije k chovu i štěně, které bylo v dobré víře prodáno pouze na mazlíčka (podkus, chybějící řezáky, fontanela, malý vzrůst). To je situace, která staví původního chovatele do nezáviděníhodné situace: On prodal mazlíka, někdo druhý, vzdálený sta kilometrů a tudíž nedosažitelný mu pak odchovy na takovém zvířátku dělá ostudu!! A co víc, takovéto odchovy kazí dobré jméno celému plemeni, neboť odchovaná zvířata vykazují vady, jsou špatnými reprezentanty krysaříka!

Ti, kteří se tomuto jednání nových majitelů v minulosti bránili nevystavením Export- Pedigree, třeba s příslibem, pozdějšího vystavení tohoto průkazu, pokud by se vada upravila při dospívání štěněte, porušují směrnice. Ti, kdo vystaví exportní průkaz i na zjevně nestandardní štěně, pak kazí jméno všem slušným chovatelům.

První možnost je neprodat takové štěně do zahraničí. I když se může stát, že vámi vybraný nový majitel v tuzemsku, prolustrovaný, ověřený, štěně prodá dál – vidina navýšení při exportu je bohužel velmi, velmi lákavá. Snaha ovlivnit toto smlouvou o právu přednostního prodeje zpět do mateřské ch.st. je těžko vymahatelná, i když samozřejmě formou občansko- právního sporu možná.

Po poradě s Plemennou knihou je zde jediná možnost, jak se snažit udržet dobré jméno své chovatelské stanice a pomoci rozšiřování skutečně kvalitního chovatelského“materiálu“ a zároveň neumožnění rozmnožování pejsků, u kterých by se odchov mohl leckdy popsat jako týrání chovem (miniaturní jedinci, jedinci s fontanelami atp…).

U štěňat, která mají zjevné a neodstranitelné vady oproti standardu lze na Průkaz původu vytisknout přetisk – nestandard. Tj, každému nabyvateli musí být jasné, že na takovém jedinci nemůže odchovávat ofi ciálně pod jakoukoliv Plemennou knihou na světě. Je povinností poradce chovu při kontrole vrhu registrovat u štěňat vady vyřazující ze standardu, je možností chovatele po vlastní úvaze dát registrovat s přetiskem nestandard i pro štěně, které neodpovídá váhově, vzrůstově či jinak normálu v jeho chovu.

Další věc, která se bohužel vyskytuje, je opak předešlého: Prodávající úmyslně zatají, nebo zlehčí vážnou vadu prodávaného zvířete. V tomto bodě si Vás dovoluji upozornit na funkčnost tržního hospodářství v zahraničí. Pes je bohužel stále kvalifikován jako věc. Prodáte-li někomu nefukční, rozbitou, znehodnocenou věc, můžete být velmi lehce přivedeni do situace, kdy Vás dostihne soudní obsílka. V případě prohraného soudního sporu v zahraničí, je částka získaná prodejem štěněte zanedbatelná oproti částce, kterou bude takový chovatel hradit novému majiteli. Zpravidla je vysoko nad obvyklé možnosti našich občanů….

To, že takový chovatel poškodil dobré jméno všech našich chovatelů, je pak jen trpkým důsledkem takového jednání.

Odchov štěňátek je radost, výběr výborného nového majitele je těžký oříšek, loučení se štěňátkem odcházejícím z domova je pak opravdu těžké! Přeji proto všem DOBRÝM CHOVATELŮM šťastnou ruku při výběru nových pánečků a hlavně radost ze zpráv o vlastních odchovech, ať už jsou daleko za mořem, nebo o vesnici vedle.

Ing. Zuzana Horáková ch.st.Z Jeřic, HPCH


    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik