hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 17.6.2012

Zúčastnili se: Amlerová, Beranová, Böhmová, Horáková, Machálková, Pöchmannová, Smahová, Cvrčková a jako host p. Drožová


1. Projednány výsledky bonitace 17.6.2012
a) Franklin Brown Jongal - rozhodčí nedoporučuje uchovnit, CHK jednohlasně odsouhlasilo výsledek bonitace "Nechovný" - důvody: přílišná výška, váha, celková netypičnost pro plemeno. Výsledek bude zaslán majitelce - zajistí HPCH
b) Maylea - fena žádala o registr - nedoporučuje se, není přínosem pro český chov , vzhledem k tomu, že Švýcarsko začíná zapisovat PK, její pokračování v CZ chovu není očekávatelné, tudíž nemá význam zaštiťovat přesun bez PP zvířat do chovu s PP.
c) Registrovaná fena Nyny a její potomci - feně Nyny je nadále pozastavena chovnost pro nestandartní odchovy (nanická štěňata s hrubými vadami). Fena Paula z Pískovcového Lomu (potomek Nyny) bude nadále brána jako registr a majitelka je povinna předvést její potomky.

2. na základě informací z výboru CHK doporučuje chovatelům, aby štěňata s exteriérovou vadou nebyla prodávána jako perspektivní pro chov, ale pouze jako mazlíčci. Veškeré případné vady zapisovat do smlouvy s novým majitelem.

3. Projednání fontanel - fontanela, která je hmatná, ač zarostlá chrupavčitou tkání je pro chov nežádoucí a zvířata s hmatnou fontanelou v jakékoli formě budou při bonitaci hodnocená jako nechovná. Nebude nadále brán zřetel na RTG snímky.

4. CHK bylo seznámeno s rozhodnutím ČMKU nevydávat rodokmeny CHS Brakemon, sl. R. Popkové. Z důvodů opakovaného nepovoleného jednání v souvislosti s čipováním a vydáváním rodokmenů u více plemen.

5. CHK upozorňuje chovatele a majitele jedinců v barvě modrá s pálením stejně jako zájemce o jedince v této barvě, že tito jedinci mohou mít méně kvalitní, nekvalitní či dokonce i problematickou srst.

6. CHK souhlasí s návrhem výboru na jednoho univerzálního rozhodčího pro bonitace a to paní Drožovou. Případné její zastoupení bude řešeno operativně.

7. HPCH informuje CHK, že pan Ovchinnikov složil zkoušky na bonitačního referenta. Bonitace, kterých se bude účastnit musí splňovat podmínky dané CZ klubem, jinak na výsledky hodnocení takových bonitací nebude brán zřetel a nebudou považována za zbonitovaná. U bonitace, která bude hodnocena adekvátně s českými bonitacemi musí být zástupce KPPK a rozhodčí s aprobací pro PK.

8. HPCH oznamuje CHK že p. Hrušková se vrací po zdravotní přestávce do funkce poradce chovu. Z osobních důvodů odstoupil p. Lomák a ze zdravotních důvodů a pro absenci kontaktu s plemenem odstoupila p. Kovandová. Vzhledem ke stávajícímu počtu PCH a chovatelů je složení a počet PCH dostatečný.

9. HPCH informuje o průběhu uznávacího procesu plemene PK viz výbor. Mimo jiné FCI striktně požaduje v předpisu pro stručný standard plemene uvedení přesné kohoutkové míry ve standardu.

Zapsala @ Ing. Zuzana Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik