hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 15.9.2007 v Praze

Přítomni dle prezenční listiny: p.Hrbková ,sl.Burešová, p.Machálková, p.Amlerová, p.Horáková, p.Štěcha
Omluvena pro dřívější odchod: ing.Cvrčková

 • Ing. Horáková oznámila, že další bonitace bude až na jaře. Chovatelské kolegium se pravděpodobně fyzicky do té doby nesejde, a tedy vše podstatné a důležité k projednání se bude řešit elektronickou poštou.


 • Je třeba, aby všichni PCH zpracovali zprávu o chovu za rok 2007 a zaslali ji e-mailem nejpozději do 7.1.2008 HPCH ing.Horákové. Prosím o dodržení termínu, aby ze zpráv PCH mohla být zpracována celková zpráva o chovu.


 • Byla znovu otevřena otázka dlouhosrsté variety krysaříka. Po diskuzi bylo hlasováno: pro zanesení dlouhosrsté variety do standardu byli ing.Cvrčková, p.Amlerová, p.Horáková, p. Hrbková, proti byli p.Machálková a p.Štěcha, zdržela se sl.Burešová.


 • Návrh pí.Špundové na označování štěňat buď tetováním nebo čipováním byl prodiskutován a hlasováním bylo rozhodnuto, že je na chovateli jakou formu zvolí, ale celý vrh musí být označen jednotně a při kontrole vrhu si musí chovatel na vlastní náklady zajistit čtečku v případě, že se rozhodne vrh pouze čipovat.
  Hlasování pro obojí označování: p.Horáková, p.Machálková, sl.Burešová, p.Hrbková, p.Štecha, proti p.Amlerová


 • Ing.Horáková (popřípadě prodejci) upozorní, že chovatelé v SRN mohou zapisovat vrhy v ČR - množí se přestupy chovatelů k jiným non-FCI organizacím. Veškerou komunikací se zahraničními chovateli ve vztahu k ČMKU je pověřena ing.Horáková (vyřizování tetovacích či zápisových čísel, PP…) Pan Mandel (D) má vrh ….bude řešeno ing.Horákovou


 • Na Milovice 2008 budou oficiálně pozvání zástupci FCI, aby jim mohl být představen krysařík. Je třeba pozvat co nejvíce účastníků se psy, včetně zahraničních majitelů.


 • K otázce odvolání paní Smahové – je to v řešení KRK.


 • Po velké diskuzi se CHK rozhodlo pozastavit nábor do registru pro rok 2008. Pro pozastavení byli: p.Amlerová, p.Machálková, p.Štecha, p.Horáková, proti sl.Burešová, p.Hrbková (p. Hrbková je pro určení termínu uzavírky).


 • CHK bylo upozorněno, aby při kontrolách vrhů nabádali chovatele, aby si dávali pozor komu prodávají štěňata. Mnohdy se mezi zájemci najdou i psychicky narušení lidé.


 • P.Hrbková požádala o vystavení KL na nechtěné krytí u chovatelky Janouškové. CHK vystavení schválila.


 • P.Hrbková dále požádala o povolení otetovat štěně do obou slabin, štěně je malé a číslo velké. • Zapsala jednatelka K. Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik