hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru dne 15.9.2007 v Praze

Přítomni dle prezenční listiny: Pí. Hrbková, sl. Burešová, sl. Janková, pí. Hrušková, ing. Horáková, Beranová, jako host pí. Amlerová

Plán bonitací na rok 2008:

 • 15.3.2008 - Praha
 • 8.6.2008 - Milovice
 • 20.9.2008 - Praha

Projednány návrhy CHK:
- zařazení dlouhosrsté variety do standardu - výbor doporučuje, sl. Janková zajistí změny ve standardu (i z minulého jednání)
- označování štěňat tetováním nebo čipováním - volba ponechána na chovateli, klub zakoupí čtečku, zajistí ing.Horáková
- uzavření registru pro rok 2008 - výbor odsouhlasil uzavřít registr k 1.10.2008, je nezbytné ověření přínosu registru
- chovatelské záležitosti zahraničních chovatelů ve vztahu k ČMKU bude zajišťovat ing.Horáková, která musí obdržet ze strany zahraničních chovatelů ke zmíněnému jednání plnou moc

 • Byla ustanovena – respektive doplněna KRK o sl. Jankovou k projednání všech podnětů, které byly dány KRK k vyřízení.


 • Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze. Trvá:
  - pí. Amlerová zjistí a zajistí internet transparent banking
  - sl. Janková zajistí vytvoření loga a razítek klubu - velké a malé kulaté a hranatá


 • Ing.Horáková a pí.Piewaková vypracují zápis o převzetí chovatelské dokumentace, kterou bez podpisu předala pí. Kopečková na MVP v Mladé Boleslavi pí. Piewakové.


 • Výbor nesouhlasí se zakoupením programu od tvůrce Genealogu pro databázi psů zveřejněné na webových stránkách pro vysokou cenu (cca 35 000,- Kč).


 • Klubu byl dán návrh na vytvoření databáze totožné s verzí chodských psů, zajistí sl. Burešová - výbor souhlasí s roční odměnou 4 000,- Kč pro tvůrce a aktualizátora této databáze - nečlena Klubu.


 • Členská schůze se bude konat 19.1.2008 od 10:00 h, místo zajistí sl. Janková


 • Program členské schůze sestaví jednatelka nejpozději do 31.10.2007, vše bude řešeno prostřednictvím elektronické pošty.


 • Uzávěrka zpravodaje 3/2007 je 10.11.2007.


 • Výbor schválil vánoční dárek pro každého člena v maximální výši 30,- Kč


 • Datum příští schůze nebyl zatím stanoven.


 • Vše bude projednáváno prostřednictvím e-mailů. • Zapsala jednatelka K. Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik